Large Heading

Ach, dat is toch niet nodig

Door: Henryk Starosciak

 

Stel je bent een ondernemer die een groeiend bedrijf heeft. Om deze groei in goede banen te kunnen leiden, krijg je hulp van een bekende. Laat ik hem even Rob noemen.

 

Je weet wel het een en ander van hoe het werkt met personeel, dus je spreekt met Rob af dat hij wordt ingehuurd en niet in loondienst komt. Zo voorkom je dat je in de toekomst moeizaam van elkaar af zou kunnen komen. Jullie spreken af dat hij voor 8 uur per week wordt ingehuurd tegen een vast uurtarief. Rob gaat zich bezighouden met de lease auto’s en de huisvesting van je onderneming. Het is een zeer beperkt deel van je bedrijf waar je echt geen tijd voor wilt en kunt maken. Een officieel contract vinden jullie teveel gedoe en laten jullie achterwege.

 

De samenwerking verloopt helemaal naar tevredenheid. Maar na verloop van tijd wordt de relatie minder en je huurt Rob niet langer meer in. Uiteindelijk verhuist hij zelfs naar het buitenland en jullie verliezen elk contact.

 

Op een dag, je bent Rob al bijna helemaal vergeten, staat de belastingdienst op de stoep voor een boekenonderzoek naar je onderneming. Zij nemen hierin ook het deel mee waar Rob actief voor geweest is. En wat gebeurt er tot je grote verbazing? Daar waar jij dacht indertijd alles goed met Rob geregeld te hebben, stelt de Belastingdienst nu dat er toch sprake is van loondienst. Volgens hen is dit zo omdat er sprake zou zijn van een hiërarchie en er geen deugdelijk contract aanwezig is. Dit als gevolg van de regels zoals die gelden rond de VAR (verklaring arbeidsrelatie).

 

Je schrikt hier natuurlijk gigantisch van en probeert om contact te maken met Rob, zodat jullie de situatie op een juiste manier aan de Belastingdienst kunnen uitleggen en er samen met hen uit kunnen komen. Maar dat valt nog niet mee!

 

De Belastingdienst stelt zich formeel op. Het is aan jou om aan te tonen dat de werkzaamheden zo los stonden van de corebusiness van je bedrijf, dat deze op volledig zelfstandige basis konden worden uitgevoerd en er geen verantwoording aan jou als ondernemer hoefde te worden afgelegd. Maar Rob is niet te traceren en je hebt niets op papier staan. En hoewel mondelinge afspraken net zo hard zijn als schriftelijke, zijn ze veel moeilijker te bewijzen. Uiteindelijk weet je gelukkig met de Belastingdienst een deal te maken. Maar wat was het fijn als deze zorgen je bespaard hadden kunnen blijven.

 

Ik kan het niet vaak genoeg tegen klanten zeggen. Leg afspraken altijd, ook al ben je nog zulke goede vrienden, schriftelijk vast. Zeker in situaties waarbij een ondernemer een ander ondernemer inhuurt en waarvoor een VAR afgegeven zou moeten worden in de huidige situatie. Sinds 2016 wil de Belastingdienst graag dat er overeenkomsten worden opgesteld tussen ondernemer en ingehuurde, waarin alle afspraken exact zijn opgenomen. Eigenlijk om gevallen zoals hierboven geschetst te voorkomen. 

 

(uiteraard zijn de namen en gebeurtenissen in bovenstaand verhaal fictief)

 

Meer over Henryk >

Lees ook
De beste weg van A naar B(eter)

Fiscale voordelen dankzij een buitenlandse vestiging? Dat kan. Maar let op de spelregels! Lees meer>

Drie jaar te laat

Peter wil zijn bedrijf overdragen aan zijn zoon. Maar dat loopt anders dan ze hadden gehoopt. Lees meer>

Samen werken

Samenwerken is een middel en geen doel op zich. Lees meer>

Afspraak is afspraak

Land verkopen is een kwestie van het boerenverstand gebruiken. Lees meer>

Eind goed al goed

Jack wilde zijn bedrijf verkopen. Maar hoe en aan wie? Lees meer>

Kennismaken?
085 30 32 963
info@tax6.nl