Large Heading

Je zoekt balans met de fiscus.
 

Als ondernemer ervaar je dagelijks hoe belangrijk goede samenwerking is met al je relaties. Het zorgt voor hogere kwaliteit, meer efficiency, tevredener klanten en meer werkplezier. Ook de belastingdienst ziet dat. Steeds meer schuiven zij daarom op naar een positie waarin ze samen met hun relaties – de belastingplichtigen – optrekken. ‘Horizontaal toezicht’ noemen ze dat.

Controles achteraf worden vervangen door afstemming vooraf. 


Horizontaal toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Per slot van rekening weet de belastinginspecteur dat belastingplichtigen geen problemen met de fiscus willen. Want problemen met de fiscus brengen vaak ook problemen met andere instanties zoals de bank met zich mee. En hij weet ook dat je als ondernemer niet voor onaangename verassingen wilt komen te staan.

 

Horizontaal toezicht gaat er vanuit dat je als ondernemer goed gekeken hebt naar de risico’s in het bedrijfsproces en dat je daar samen met je belastingadviseur afspraken over hebt gemaakt. Deze afspraken leiden bij de inspecteur tot het vertrouwen dat de aangifte die gedaan wordt goed zal zijn. En dat betekent dat deze in principe niet meer gecontroleerd hoeft te worden. 
 

Een bijkomend voordeel van horizontaal toezicht is dat je communicatie met de inspecteur vereenvoudigt. Zo wordt het bijvoorbeeld gemakkelijker om vooraf rechtszekerheid te krijgen over een bepaalde situatie. En dat bespaart je veel zorgen. Wat je moet doen om door de belastingdienst als bijzonder betrouwbaar te worden gezien, is afhankelijk van de grootte van je bedrijf. Heb je een klein bedrijf, dan kun je volstaan met eenvoudige afspraken met de belastinginspecteur. Heb je een grote onderneming? Dan dient een volledig Tax Control Framework te worden opgebouwd.


Wat is een Tax Control Framework?

Een Tax Control Framework richt zich op de juiste, volledige en tijdige afdracht van de wettelijk verschuldigde heffingen. Hiervoor dient een systeem van beheers- en controlemaatregelen te worden ingericht. In ruil voor het inrichten van een dergelijk framework, krijg je als onderneming het vertrouwen van de inspecteur. Concreet betekent dit dat aangiften als juist worden aangemerkt en dat de aangifte als een formaliteit wordt beschouwd. 
 

Juridisch verandert de status van je aangifte natuurlijk niet. De wijze waarop de aangifte wordt gehanteerd verandert wel. De inspecteur richt zich niet meer op elk detail van de aangifte. In plaats daarvan vindt een beoordeling van het Tax Control Framework als systeem plaats. Dit metatoezicht vindt periodiek plaats en is beperkt van omvang. 
 

Er wordt nog wel eens gezegd dat horizontaal toezicht duur is. Maar daarmee wordt voorbij gegaan aan de voordelen die je er op de lange termijn mee behaalt. Een investering in horizontaal toezicht verdien je altijd terug in de vorm van minder boetes, een gemakkelijkere afstemming, en een eenvoudiger en daarmee goedkopere behandeling van aangiften. 
 

 

Je gaat starten >

Lees ook
Je gaat starten

Je hebt een mooi plan en ziet helemaal voor je hoe je dit van de grond moet tillen. Lees meer >

Je wilt een bedrijf overnemen

Soms is kopen beter dan zelf starten. Lees meer >

Je moet gaan herstructureren 

Een bedrijf staat niet stil. Dat van jou waarschijnlijk ook niet.

Lees meer >

Je wilt internationaal zaken doen

Over de grenzen heen ondernemen lijkt steeds eenvoudiger. 

Lees meer >

Je gaat stoppen met het bedrijf 

Soms uit noodzaak. Soms omdat het tijd is voor iets anders. 

Lees meer >

Kennis maken?
085 30 32 963
info@tax6.nl