Large Heading

De bedrijfsoverdracht 

Een bedrijfsoverdracht verloopt van begin tot eind een aantal fasen. Van het in kaart brengen van de wensen tot aan de uiteindelijke verkoop. Afhankelijk van de typologie van de koper zijn de fasen verschillend van duur en omvang.

 

De wensen

Waarom wil je het bedrijf verkopen?  Wie  is de koper? Is sprake van een bedrijfsopvolging? Wie zijn de belangrijkste stakeholders (en die werken niet altijd in het bedrijf)? Als de familie staat voor bepaalde waarden, moeten deze dan doorklinken in het bedrijf ook na overdracht?  Wat ga je zelf doen nadat het bedrijf verkocht is? Het goed in kaart brengen van deze wensen is van groot belang voor een succesvolle overdracht.

Wij vinden deze fase van zo groot belang dat wij ruimschoots stil staan bij alle elementen. Ons doel is daarbij eenduidig: partijen moeten achteraf niet teleurgesteld of gefrustreerd raken. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de beoogde opvolging wordt een specifiek statuut opgesteld. In deze fase spelen cijfers nog geen rol.

 

De cijfers: informatiememorandum

Laten we het bedrijf eens analyseren. In welke markt opereert de onderneming en hoe is de financiële situatie, de kwaliteit van het management en de organisatie van het bedrijf? Wordt het bedrijf als geheel verkocht?  De bevindingen worden vastgelegd in een informatiememorandum. Serieus geïnteresseerde kandidaten kunnen dit memorandum in een latere fase ter inzage krijgen.

 

Klaar voor de verkoop?

Een bedrijf dat te koop wordt aangeboden, moet aantrekkelijkheid uitstralen. Een schone balans is van groot belang. Wellicht staan er op de balans privéschulden aan de bv. Daar moeten goede oplossingen voor gevonden worden. Daarnaast moet ook de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen overeenkomen met wat in de branche gebruikelijk is.

Onze tip: Ga voor een zo optimaal mogelijke juridische en fiscale structuur voordat het bedrijf officieel te koop wordt aangeboden. Breng bijvoorbeeld onroerend goed in een aparte bv onder of creëer een holdingstructuur met een of meer werk-bv’s. Het wijzigen van de structuur van uw bedrijf kan soms grote fiscale voordelen opleveren. Bedenk dat tijd daarbij een belangrijke rol kan spelen. Fiscaal organiseren vereist dat wettelijke termijnen aangehouden moeten worden.

Waardebepaling

En dan komt een belangrijk punt aan de orde. De waardebepaling. Je wilt immers weten wat de een goede overdrachtsprijs moet zijn. Hiervoor bestaan verschillende methoden. Denk maar aan liquidatie¬waarde tot discounted cash flow-methode en van intrinsieke waarde tot goodwill-methode.

 

Prijsbepaling

Waarde is niet per sé ook de prijs die de basis voor de latere onderhandelingen zal worden. Van belangzijn de volgende vragen:

  • Wat wil ik minimaal voor mijn bedrijf krijgen?

  • Wat kan ik maximaal voor mijn bedrijf krijgen?

  • Wat is een reële verkoopprijs?

Door vooraf een goed zicht te hebben op de verkoopprijs wordt de positie met een mogelijke koper verder verstevigt.

Mocht je het bedrijf binnen de familie over willen dragen dan is de prijs niet altijd de doorslaggevende factor. Mogelijk spelen andere argumenten dan een belangrijke rol. Fiscaal kan eventueel gebruik worden gemaakt van opvolgingsfaciliteiten. Bedenk wel dat ook hier de bomen niet tot aan de hemel groeien. Je zult zakelijk moeten lijven handelen.

De koper

Soms is een koper veel sneller in zicht dan je op het eerste oog zou verwachten. Dat hoeft niet altijd een onbekende te zijn. Potentiële kopers kunnen zich naast binnen de familie bevinden binnen het bedrijf (bijvoorbeeld een werknemer) of het zakelijke netwerk. Onze tip: maak altijd een korte profielschets van het bedrijf maakt. Dat is kleiner als het informatiememorandum, maar geeft de gelegenheid om de focus nog eens goed neer te zetten.

En dan meldt zich die eerste koper

Het is van belang veel aandacht te besteden aan de zorgvuldige benadering van deze fase. De potentiële koper krijgt immers een kijkje in de keuken van de onderneming.

Door het opstellen van een vertrouwelijkheidsovereenkomst voorkomt dat onzorgvuldig met deze informatie wordt omgesprongen. Als beide partijen vertrouwen hebben in de uitkomst van de onderhandelingen, is het gebruikelijk om elkaars intenties op papier vast te leggen. Dit kan in een intentieovereenkomst ('letter of intent').

Na de intentieovereenkomst zal de potentiële koper de informatie willen toetsen die u als verkoper heeft verstrekt. Daarvoor dient het due diligenceonderzoek. In de meeste gevallen is dit een zo breed mogelijk onderzoek naar het bedrijf. Alle juridische, fiscale, financiële en bedrijfseconomische aspecten komen aan bod.

Dan volgt de fase waarin met elkaar gesproken wordt over de prijs, het mogelijke tijdstip van verkoop, het al dan niet nog actief blijven van de verkopende ondernemer etc. Wij adviseren om deze onderhandelingen ook duidelijk te voeren en schriftelijk vast te leggen als sprake is van een overdracht binnen de familiekring.  

Zodra beide partijen in de onderhandelingsfase op hoofdpunten een akkoord hebben bereikt, kan een voorovereenkomst worden gesloten.

 

Definitieve overdracht

In feite staat nu niets meer in de weg om de overdracht af te ronden. De definitieve koopovereenkomst wordt gesloten, juridische zaken worden afgehandeld en de laatste stap vormt de gang naar de notaris.

 

Tax6 consultants heeft voor alle fasen en alle vormen van bedrijfsoverdracht gespecialiseerde consultants in huis. Zoals we eerder ook hebben aangegeven bij elke overdracht zijn onze experts persoonlijk van a tot z betrokken. Uitbesteden aan een junior: dat doen we niet.

 

Herstructureren >

Lees ook
Je gaat starten

Je hebt een mooi plan en ziet helemaal voor je hoe je dit van de grond moet tillen. Lees meer >

Je moet gaan herstructureren 

Een bedrijf staat niet stil. Dat van jou waarschijnlijk ook niet.

Lees meer >

Je wilt internationaal zaken doen

Over de grenzen heen ondernemen lijkt steeds eenvoudiger. 

Lees meer >

Je gaat stoppen met het bedrijf 

Soms uit noodzaak. Soms omdat het tijd is voor iets anders. 

Lees meer >

Je zoekt balans met de fiscus 

Het laatste waar je op zit te wachten is ‘gedoe’ met de belastingdienst.

Lees meer >

Kennis maken?
085 30 32 963
info@tax6.nl