Large Heading

Insolutions

Insolventie


Bedrijfsprocessen zijn dynamisch. Radicale veranderingen kunnen binnen korte tijd optreden. Om die reden moet vroegtijdig worden opgetreden om bij een insolventie beslagen ten ijs te komen. 


Solvere, het betalen, is de gangbare positie voor de onderneming. Wanneer financieel onvermogen intreedt worden een aantal formele en informele mechanismen in werking gezet. 


Formeel 


Positie ondernemer

Wanneer een ondernemer ophoudt te betalen zullen schuldeisers trachten verhaal op de nog aanwezige activa te verkrijgen.  In de praktijk vragen ondernemingen in deze fase een uitstel van betaling bij de rechter. Deze kan als aan diverse criteria wordt voldaan een beschikking afgeven, die bepaalt dat gedurende een bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden. De persoon of het bedrijf kan in deze periode orde op zaken stellen en met zijn schuldeisers onderhandelen over een betalingsregeling of een akkoord. In het geval van surseance wordt een bewindvoerder aangewezen. Na surseance volgt eventueel een faillissement, mogelijk gevolgd door een doorstart.


Surseance van betaling is samen met het faillissement en de schuldsanering natuurlijke personen opgenomen in de Faillissementswet. Tijdens de surseance kan een bedrijf trachten een akkoord te bereiken met de schuldeisers, door een saneringsplan aan te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld extra zekerheden aan financiers aanbieden om zodoende extra financieringen te verkrijgen. Ze kunnen ook aandelen, obligaties of achtergestelde leningen aan aandeelhouders uitgeven. 


Positie schuldeisers 
Separatisten, zoals de pand- en hypotheekhouder, hoeven zich niets van een surseance aan te trekken.
De concurrenten kunnen de gevolgen van een surseance ervaren, tenzij zij al eerder maatregelen hebben getroffen. 


Werknemers
In surseance gelden de ontslagbeperkingen van het arbeidsrecht, bij een faillissement niet. Voor een doorstart is het daarom veelal noodzaak om eerst failliet te gaan, teneinde het aantal werknemers te reduceren. 


Informeel


Surseance werkt veelal stigmatiserend. De meeste bedrijven weigeren met een bedrijf zaken te doen als het in surseance verkeert. In dit kader werken netwerken vaak dodelijk omdat in tegenstelling tot angelsaksische landen, geen doorleververplichtingen van handelspartners bestaan. In deze fase zien we ook dat de bank zich terug trekt, zo dat niet al eerder is gebeurd.

Verreweg de meeste financieringsarrangementen bieden de bank de mogelijkheid de leningen direct opeisbaar te verklaren indien zij dat wenst. Deze stigmatiserende werking leidt er vaak toe dat bedrijven pas surseance aanvragen als de situatie zeer ernstig is en het faillissement in feite al niet meer af te wenden is. Hierdoor wordt de conclusie getrokken dat surseance dus inderdaad altijd tot faillissement leidt, en zal een aanvraag ook meestal tot voornoemde gevolgen leiden. De surseance zit hierdoor in een vicieuze cirkel.
 

Onze tips:

  •  Begin met te handelen ruim voordat een insolventie zich aankondigt. Eerder ingrijpen geeft    juridisch meer ruimte   

  •  Bereid een doorstart zorgvuldig voor. Een verkeerd uitgevoerde doorstart leidt tot  doorschuiven van de problematiek 

 

Terug>
 

Lees ook
EU recht

Sinds 2015 geldt een verordening.
Lees meer >

Positie fiscus

Over de grenzen heen ondernemen lijkt steeds eenvoudiger. 

Lees meer >

Positie financiers 

Soms uit noodzaak. Soms omdat het tijd is voor iets anders. 

Lees meer >

Positie curator

Over de grenzen heen ondernemen lijkt steeds eenvoudiger. 

Lees meer >

Hoe verder?

Het laatste waar je op zit te wachten is ‘gedoe’ met de belastingdienst.

Lees meer >

Telefonisch contact?
085 30 32 963
direct een afspraak