Large Heading

Rol van de Curator

De curator wordt simpel gezegd benoemd om te zorgen dat alle activa in het faillissement te gelde gemaakt worden om zo de crediteuren een zo maximaal mogelijke uitkering te geven op hun vorderingen.

Na uitspraak van het faillissement zal de curator dan ook eerst onderzoek doen naar ‘de boedel’; de omvang, staat ervan, rechten van andere partijen (bijvoorbeeld een pandrecht van de bank). Een eventuele doorstart wordt onderzocht, veelal wordt nog enige tijd doorgewerkt om orders af te maken en uit te leveren en daarmee de kans op een doorstart levendig te houden.

Een volgend onderzoek dat ook vrijwel direct van start gaat is dat naar de oorzaak van het faillissement. Een onderdeel daarvan is het innemen van de boekhouding. En vaak spreekt de curator met diverse betrokken partijen; werknemers, leveranciers, klanten en u als ondernemer wordt gevraagd naar de gang van zaken. En mogelijk vindt de curator dan dat het faillissement een treurige samenloop van omstandigheden is waar weinigen iets aan konden veranderen.

Maar de curator kan ook van mening zijn dat gezien de belabberde administratie het gevoerde beleid voor een belangrijk deel de oorzaak is van het faillissement; de vaak aangehaalde bestuurdersaansprakelijkheid komt dan om de hoek kijken.

Andere taken van de curator bestaan uit het ontslaan van het personeel, het beëindigen van allerlei overeenkomsten (huur). Een in de voorbije jaren groeiende taak van de curator heeft te maken met allerlei fraude onderzoeken. Sinds 2016 kan de curator zelfs in een procedure verzoeken om een civielrechtelijk bestuursverbod.

 

De curator als een veelkoppig monster of, zoals in de literatuur wat zachter aangemerkt; een octopus.  

Het is dus van groot belang om ook tijdens een faillissement zorg te dragen de eigen belangen goed te behartigen. Je bent immers voor de curator slechts een partij in het geheel. Zijn ogen zijn gericht op de boedel en hij behartigt de belangen van de boedel niet van de verbonden partijen. 

Terug>

Telefonisch contact?
085 30 32 963
direct een afspraak
Hoe verder?

Het leven gaat ook na een faillissement door. Wie vooraf goed voorbereid komt er het best van af.

Lees meer >

De fiscus

Het laatste waar je op zit te wachten is ‘gedoe’ met de belastingdienst.

Lees meer >

De schuldeisers

Separaat, preferent, concurrent of boedelschuldeiser. Wie zijn dat nu?  

Lees meer >

EU recht

Heb je te maken met een faillissement over de grens? Kijk dan eens hier. 

Lees meer >

De ondernemer.

Als de zwarte wolken boven de onderneming komen drijven is het zinvol om na te denken en daarnaar te handelen

Lees meer >

Lees ook