Large Heading

De 'wat als check' van je testament

Door: Peter Gomolka

 

Stel je hebt kinderen. Dan wil je natuurlijk dat jouw vermogen, als jij en je partner er niet meer zijn, bij hen terecht komt. Zo ook Piet en Sabine, beiden ondernemer en gehuwd op basis van huwelijkse voorwaarden. Toen ze aan de vooravond van hun pensioen stonden, vroegen zij een advies over hun testament.

 

Jaren geleden waren ze al begonnen met het regelen van de erfopvolging. Zo hadden ze een testament laten opstellen dat bij overlijden van de langstlevende, hun beide kinderen (we noemen ze Stephan en Hans) recht zou geven op de helft van het vermogen. Tevens was er in een stichting bepaald dat de zeggenschap op de aandelen in de onderneming door beide kinderen samen met een notaris zou plaatsvinden.

 

Ondertussen blijkt dat een van hun twee zoons inmiddels heeft besloten de onderneming van zijn ouders te willen voortzetten. Omdat de zaken prima lopen, hebben ze ondertussen ook een aardig vermogen opgebouwd. En daarnaast bezitten ze, naast hun eigen woning, inmiddels ook nog een buitenhuis. Nu Stephan de zaak wenst voor te zetten, vragen ze zich af of het testament niet moet worden aangepast. Ze willen Stephan eigenlijk alle aandelen laten erven, waarmee de stichting ook niet meer nodig zou zijn. De zeggenschap zou dan immers automatisch bij de voortzettende ondernemer terecht komen. Ik wijs ze erop dat zijn broer voor het verkrijgen van zijn erfdeel dan wel afhankelijk wordt van Stephan. Want deze zou niet in staat zijn om de ontstane schuld in een keer af te betalen. Kortom: zou het dan niet toch verstandiger zijn om beide broers samen de zeggenschap te laten behouden, totdat de schuld volledig is afbetaald?

 

De volgende vraag is hoe dit dan fiscaal het meest voordelig kan worden ingericht. Door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet, is het mogelijk de belasting tot bijna nul terug te brengen. Maar dan moet door Stephan wel weer aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo zou hij dan bijvoorbeeld, als zou blijken dat hij het bedrijf toch niet aankan, niet binnen vijf jaar na het overlijden mogen stoppen met de onderneming. En Piet en Sabine willen ook zeker geen zoon bevoordelen. Daarom willen ze in het testament opnemen dat het buitenhuis naar Henk gaat. Hij moet dan wel de daarop rustende hypotheek overnemen. En ook dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Want wat als dit na overlijden niet mogelijk blijkt omdat de bank hem geen hypotheek wil geven? Zou hij dan zijn erfenis niet kunnen aanvaarden en zou hij daarmee dan zijn positie als erfgenaam niet volledig verspelen?

 

En dan zijn er natuurlijk nog de schoondochters. Schatten van meiden, maar het vermogen van Piet en Sabine moet toch wel echt bij hun eigen kinderen en uiteindelijk hun kleinkinderen terecht komen. Wellicht kan hier een testament met een tweetrapsmaking uitkomst bieden?

 

En zo krijgen Piet en Sabine met een veel ingewikkelder traject te maken dan ze hadden verwacht. Ze worden er van doordrongen dat elke keuze die je in je testament maakt, gevolgen heeft. En dat het belangrijk is om vooral ook over die gevolgen na te denken. Want voor je het weet, zadel je je kinderen op met een last of een zorg. En dat kan nooit de bedoeling zijn.

 

(uiteraard zijn de namen en gebeurtenissen in bovenstaand verhaal fictief )

 

Meer over Peter >

Lees ook
Huwelijkse voorwaarden?

Over de fiscale consequenties van een scheiding als je samen een bedrijf hebt. Lees meer>

De beste weg van A naar B(eter)

Fiscale voordelen dankzij een buitenlandse vestiging? Dat kan. Maar let op de spelregels! Lees meer>

Samen werken

Samenwerken is een middel en geen doel op zich. Lees meer>

Afspraak is afspraak

Land verkopen is een kwestie van het boerenverstand gebruiken. Lees meer>

Eind goed al goed

Jack wilde zijn bedrijf verkopen. Maar hoe en aan wie? Lees meer>

Kennismaken?
085 30 32 963
info@tax6.nl