Large Heading

Due diligence, gepaste zorgvuldigheid of overbodige luxe?

 

Bedrijfsovernames zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Veel partijen zien al snel de synergie van de overname. Wanneer weet je nu of het geboden bedrijf van voldoende kwaliteit is?

Bovenstaande wordt onderbouwd door een recent NIPO-onderzoek waaruit naar voren komt dat 70% tot 80% van de grotere fusies en overnames mislukken of niet voldoen aan de verwachtingen. Van deze transacties wordt de helft binnen 10 jaar weer ongedaan gemaakt. Ook in de MKB-praktijk zijn dergelijke tendensen te onderkennen. Als gevolg van onvoldoende voorbereide of slecht uitgevoerde bedrijfsopvolgingen wordt het voortbestaan van 30% van de familiebedrijven bedreigd, zo blijkt uit onderzoek van MKB Nederland.

Een overname is feitelijk een civiele transactie waarbij de partijen een samenstel van goederen en rechten overdragen. Het is daarbij aan de verkoper om de koper te wijzen op verborgen gebreken. Het is aan de koper om zich te vergewissen dat de overgedragen zaken de eigenschappen bevatten die zijn overeengekomen.

Duidelijk mag zijn dat als de partijen hierover van mening gaan verschillen er vooral langdurige en lastige procedures ontstaan. In dat kader biedt een due diligence onderzoek een solide basis om de transactie te ondersteunen. In feite vormt het due diligence onderzoek een laatste controle van de onderneming voordat de definitieve koopovereenkomst wordt getekend. Hierdoor is het van groot belang dat dit onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd.  In de Nederlandse overnamepraktijk wordt het due diligence onderzoek ook vaak aangeduid als het onderzoek naar alle relevante bedrijfsmatige aspecten van een onderneming. Gedacht kan worden aan juridische, administratieve en fiscale aspecten. 

Op basis van het onderzoek kan de koper vervolgens de definitieve overname overeenkomst vorm gaan geven. In veel gevallen leidt het onderzoek tot aanpassing van de voorwaarden en garanties. In andere gevallen kan het onderzoek leiden tot fasering van de betaling van de koopprijs of in ultieme situaties tot een prijsverlaging.

Tax6 Consultants verzorgt due diligence onderzoeken voor ondernemingen van elke omvang. Afhankelijk van de complexiteit van de overname staan de diverse hoog opgeleide specialisten klaar. Een due diligence onderzoek is altijd maatwerk. Wilt u meer weten neem dan contact op met Henryk Starosciak.

Hij staat u graag geheel vrijblijvend te woord.

 

Herstructureren >

Lees ook
Je gaat starten

Je hebt een mooi plan en ziet helemaal voor je hoe je dit van de grond moet tillen. Lees meer >

Je moet gaan herstructureren 

Een bedrijf staat niet stil. Dat van jou waarschijnlijk ook niet.

Lees meer >

Je wilt internationaal zaken doen

Over de grenzen heen ondernemen lijkt steeds eenvoudiger. 

Lees meer >

Je gaat stoppen met het bedrijf 

Soms uit noodzaak. Soms omdat het tijd is voor iets anders. 

Lees meer >

Je zoekt balans met de fiscus 

Het laatste waar je op zit te wachten is ‘gedoe’ met de belastingdienst.

Lees meer >

Kennis maken?
085 30 32 963
info@tax6.nl