Large Heading

Huwelijkse voorwaarden?

Door: Henryk Starosciak

 

In mijn praktijk heb ik soms te maken met echtscheidingen. Het is af en toe een hele kunst om deze in goede banen te leiden, wanneer de emoties de overhand hebben. En ze kunnen verdraaid complex zijn.

 

Stel je eens voor dat ik benaderd wordt door Barry. Zijn vrouw en hij liggen in scheiding en er is inmiddels een stevige ruzie om geld ontstaan. Beide hebben een advocaat in de arm genomen. Omdat ze samen een bedrijf runnen zijn de fiscale consequenties van deze scheiding (en de wijze waarop deze wordt afgewikkeld) van groot belang.

 

Jane en Barry zijn allebei aandeelhouder in de B.V. Daarnaast bezitten ze gezamenlijk een eigen woning (met hypotheek), een woning in Spanje en hebben ze een grote rekening-courant schuld aan hun eigen B.V. Ook hebben ze het bedrijfspand in privé-eigendom dat zij verhuren aan de B.V. In deze B.V. heeft Barry pensioen opgebouwd en in privé heeft Jane de nodige lijfrentepolissen afgesloten.

 

Heel verstandig zijn ze ooit op huwelijkse voorwaarden getrouwd, denken ze. Maar het blijkt dat deze zo zijn vormgegeven dat ze feitelijk getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. Alles moet worden gedeeld. En fiscaal loop je dan tegen veel verschillende problemen op.

 

De aandelen kunnen niet worden overgedragen van de een naar de ander, zonder dat de voortzetter moet afrekenen over de waarde van de aandelen die hij/zij van haar/hem krijgt. De schuld aan de B.V. moet vanuit privé worden afgelost en als dat niet kan dan moet een dividenduitkering met belastingbetaling de oplossing bieden. Het pensioen van Barry moet worden afgestort bij een verzekeraar tegen de huidige lage rente zodat het eigen vermogen veel lager blijkt te zijn dan gedacht. En dat heeft weer tot gevolg dat er minder dividend kan worden uitgekeerd en de rekening-courant schuld wellicht niet (helemaal) kan worden afgelost. Kortom: van een eenvoudige scheiding blijkt bepaald geen sprake.

 

Wat ik in zo’n situatie erg belangrijk vind, is dat van het begin af aan een nauwe samenwerking ontstaat tussen de advocaat en de fiscalist. En dat het liefst aan beide zijden, zodat er sprake is van gelijkwaardige teams. Alleen op die manier kunnen we een convenant tot stand brengen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Vervolgens zou ik de fiscale aspecten van de afspraken nog eens afstemmen met de belastingdienst zodat voor iedereen 100% zekerheid wordt bereikt over de gemaakte afspraken.

 

(uiteraard zijn de namen en gebeurtenissen in bovenstaand verhaal fictief)

 

 

Meer over Henryk >

Lees ook
Drie jaar te laat

Peter wil zijn bedrijf overdragen aan zijn zoon. Maar dat loopt anders dan ze hadden gehoopt. Lees meer>

De beste weg van A naar B(eter)

Fiscale voordelen dankzij een buitenlandse vestiging? Dat kan. Maar let op de spelregels! Lees meer>

Samen werken

Samenwerken is een middel en geen doel op zich. Lees meer>

Afspraak is afspraak

Land verkopen is een kwestie van het boerenverstand gebruiken. Lees meer>

Eind goed al goed

Jack wilde zijn bedrijf verkopen. Maar hoe en aan wie? Lees meer>

Kennismaken?
085 30 32 963
info@tax6.nl