Large Heading

Samen werken aan de oplossing

Ondernemen is risico’s nemen en dragen, dat weet iedere ondernemer.

Maar ondernemen is ook diezelfde risico’s beheersbaar maken.

In een veranderende omgeving heb je  vaak een ruime keuze aan adviseurs die de  groei van een onderneming kunnen begeleiden.  Maar wat als het even tegen zit? De keuze is aanzienlijk minder ruim wanneer je te maken krijgt met krimp; juist dan zijn maatregelen nodig om de onderneming niet te laten afglijden in de richting van een faillissement.

Een advies over het laten krimpen van de organisatie is altijd maatwerk. Niet alleen vanwege het  sluimerende gevaar van het alsnog failliet gaan, maar ook door de vele verschillende gedaanten die de onderneming kan hebben en de transformaties die nodig zijn in de periode van krimp. Denk maar aan wel of geen gelaagde vennoot-schapsstructuur, internationale vestigingen, personeel, bancaire financiering in combinatie met zekerheden. Gemaakte keuzes kunnen bovendien gevolgen hebben in de vorm van eventuele aansprakelijkheden of verplichtingen naar een kredietverlener.

Wij vinden dat je tijdig moet denken aan de juiste maatregelen.

Dat klinkt heel logisch, maar de realiteit is soms anders. Het kan dus nodig zijn om snel in te grijpen om de problemen niet nog groter te laten worden. Insolutions biedt hierin hulp en ondersteuning. 

Je kunt dan denken aan directe beoordeling van de juridische risicopositie. Maar ook aan gesprekken met schuldeisers, bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Daarnaast kan Insolutions helpen bij de fiscale behandeling van een faillissement. Daarbij kun je zowel denken aan een herstructurering of reorganisatie voorafgaand aan een faillissement als mede het voorkomen van ongewenste fiscale gevolgen van een uitgesproken faillissement.

Dit zeker van belang als de betroffen onderneming deel uitmaakt van een groepsstructuur. In die situatie zal tijdig beoordeeld moeten worden of de bestaande structuur gehandhaafd dient te blijven. Tijdig ingrijpen binnen die structuren kan veel fiscale ellende voorkomen.

De positie van de fiscus is ook om andere redenen van belang. De fiscus heeft een bodemvoorrecht. De positie van de ontvanger is in dit kader sinds 2015 wezenlijk versterkt. Tijdig ingrijpen zorgt ervoor dat de fiscus niet ongeremd zijn gang kan gaan. 

Tot slot moet gedacht worden aan de btw aspecten die bij een faillissement voor een vervelende nasleep kunnen zorgen.

Waarom kiezen voor insolutions? 

Insolutions vormt een samenwerkingsverband tussen dubb. bedrijfsjuridisch advies en Tax6 Consultants.

Binnen Insolutions komt onze ervaring in twee werelden samen: de curator en de belasting-inspecteur/ontvanger.

“Juist door die combinatie is Insolutions sterk.” zegt Ernst-Jan Dubbeldam van dubbs. "Wij kunnen het hele speelveld van beide kanten overzien en bieden daardoor een hele duidelijke meerwaarde. Vroegtijdig en effectief. "

Wij begrijpen dat een groot probleem met een kleine, financierbare,  oplossing moet beginnen. Neem daarom contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Uiteraard in alle vertrouwelijkheid met ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

Terug >

Lees ook
De ondernemer.

Als de zwarte wolken boven de onderneming komen drijven is het zinvol om na te denken en daarnaar te handelen

Lees meer >

De fiscus

Het laatste waar je op zit te wachten is ‘gedoe’ met de belastingdienst.

Lees meer >

De schuldeisers

Separaat, preferent, concurrent of boedelschuldeiser. Wie zijn dat nu?  

Lees meer >

De curator

Een octopus met maar oog voor één belang: dat van de boedel. 

Lees meer >

EU recht

Heb je te maken met een faillissement over de grens? Kijk dan eens hier. 

Lees meer >

Hoe verder?

Het leven gaat ook na een faillissement door. Wie vooraf goed voorbereid komt er het best van af.

Lees meer >

Telefonisch contact?
085 30 32 963