Ondernemers

Tax6 consultants ontzorgt.

We zorgen dat je de focus kunt leggen en houden waar hij hoort: in de onderneming. 

Starten met een onderneming.

 

Wij bieden:

 • het verzorgen van de administratie (door één van onze trusted partners)

 • Voer je zelf een (online) administratie? Dan kunnen we deze controleren

 • het opmaken en indienen van aangiften BTW, inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, loonbelasting en erfbelasting (in samenwerking met één van de trusted partners)

 • hulp bij het opzetten van ondernemingsplannen en financieringsstructuren

 • een vraagbaak en sparringspartner (simpel: elke vraag verdient een antwoord
   

  Lees meer >

Verkoop, overname en opvolging

Wij bieden:

 • duidelijke begeleiding van de ondernemer in het proces van de overdracht of overname. Daarin hebben wij veel oog voor de emotionele aspecten van dit proces. Waar nodig maken wij een familiestatuut op. 

 • juridische vormgeving van de processen passend bij de ondernemer. Wij presenteren altijd verschillende alternatieven die wij duidelijk en begrijpelijk uitleggen zodat een pad gekozen kan wordt dat past en voor niet voor slapeloze nachten zorgt. 

Lees meer >

 
Geschillen met de fiscus

Wij bieden: 

 • juridische vertegenwoordiging en bijstand in geschillen met de fiscus

  • bezwaarschriften​

  • verzoekschriften

  • vooroverleg​

  • beroep bij de rechtbank, het gerechtshof en de hoge raad

  • altenatieve geschilbeslechting zoals mediation

 • Voorbereiding en begeleiding​ tijdens en na afloop van belastingcontroles

Lees meer >

Herstructureringen

Wij bieden:

 • optimalisatie van de juridische ondernemingsstructuur zowel in groei als in krimp scenario's

 • juridische advisering ten aanzien van uitbreiding van de onderneming met bijvoorbeeld online activiteiten
   

Lees meer >

 
Internationaal 

Wij bieden: 

 • internationale fiscale planning en optimalisatie is samenwerking met onze trusted partners in verschillende landen w.o. Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Duitsland en Belgïe

 • optimalisatie en controle van transfer pricing
   

Lees meer >

Particulieren

 

Samen leven 
Wij bieden:
 • advies ten aanzien van de fiscale elementen in  samenlevingsovereenkomst en en op te stellen huwelijkse voorwaarden als mede testamenten
 •  het opmaken en indienen van aangiften inkomstenbelasting en erf en schenkbelasting (in samenwerking met één van onze trusted partners)
   

 Lees meer >

Scheiding

Wij bieden

 • advies over de fiscale gevolgen van scheidingen

 • ondersteuning bij het opstellen van conventanten ( in samenwerking met één van onze trusted partners)

 • mediation (in samenwerking met één van onze trusted partners)
   

Lees meer >

 
Overlijden

Wij bieden:

 • de fiscale optimalisatie van testamentaire makingen 

 • indienen van aangiften  erf- en schenkbelasting (in samenwerking met één van onze trusted partners)
   

Lees meer >

Pensioen

Wij bieden:

 •  beoordeling van Pensioen in Eigen beheer

 • advisering met betrekking tot de fiscale aspecten van levensverzekeringen
   

Lees meer >

(Tijdelijke) emigratie

Wij bieden

 • advies inzake de gevolgen voor de Nederlandse inkomstenbelasting en de sociale verzekeringen

 • advies inzake de gevolgen voor de belastingheffing in Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Duitsland en België (in samenwerking met onze trusted partners aldaar)
   

 Lees meer >

Onze garanties

O