Large Heading

Na faillissement

 

Ook na een faillissement draait de wereld door. Voor de saniet bestaan enkele belangrijke aandachtspunten. Daarbij is het van belang voor faillissement de juiste stappen te ondernemen.

 

Een faillissement wordt meestal bij gebrek aan baten opgeheven. Wordt het faillissement vereenvoudigd afgewikkeld, dan vindt geen verificatievergadering plaats en krijgen concurrente schuldeisers geen uitkering op hun vorderingen.  

Indien er baten aanwezig zijn kan een faillissement onder andere eindigen zodra de geverifieerde schuldeisers volledig zijn betaald of de slotuitdelingslijst verbindend is geworden waarbij concurrente schuldeisers een gedeeltelijke uitkering ontvangen.

Na het einde van het faillissement herkrijgt de saniet (schuldenaar) weer het beheer en de beschikking over zijn/haar vermogen. Het leven gaat dus verder. 

Rechtspersoon

Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Deze wordt ontbonden en uitgeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De schuldeisers vissen in dit geval dus werkelijk achter het net tenzij sprake is van een bestuurders aansprakelijkheid. 

Natuurlijke persoon

Tenzij sprake is van een akkoord zal het einde van het faillissement niet tot gevolg hebben dat de schulden vervallen. Elke schuldeiser kan na het faillissement dus weer trachten zijn vordering te innen.  Afhankelijk van het verloop van het faillissement en de medewerking van de schuldenaar zullen concurrente crediteuren hun niet betaalde vorderingen afschrijven. Bij het UWV en de fiscus ligt dit anders. Deze schuldeisers plegen na het einde van het faillissement van een natuurlijk persoon de invordering weer ter hand te nemen.

Als na het faillissement geen nieuwe ondernemingsactiviteiten worden gestart kan een natuurlijk persoon in aanmerking komen voor een wettelijke schuldsanering  op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

 

Het is dus zaak om in de periode voorafgaand aan het faillissement de juiste stappen te zetten. De experts van insolutions kunnen daarbij behulpzaam zijn.   

Terug >

Telefonisch contact?
085 30 32 963
direct een afspraak
Lees ook
De fiscus

Het laatste waar je op zit te wachten is ‘gedoe’ met de belastingdienst.

Lees meer >

De schuldeisers

Separaat, preferent, concurrent of boedelschuldeiser. Wie zijn dat nu?  

Lees meer >

De curator

Een octopus met maar oog voor één belang: dat van de boedel. 

Lees meer >

EU recht

Heb je te maken met een faillissement over de grens? Kijk dan eens hier. 

Lees meer >

De ondernemer.

Als de zwarte wolken boven de onderneming komen drijven is het zinvol om na te denken en daarnaar te handelen

Lees meer >