Large Heading

Overheidsbedrijven en de nieuwe wetgeving

Door: Marcel Muijtjens

 

Per 1 januari 2016 moeten de centrale en lokale overheden voor de ‘Wet modernisering vennootschapsplicht overheidsondernemingen’ per activiteit gaan beoordelen of er sprake is van een fiscaalrechtelijke onderneming. Zo ja, dan moet er vennootschapsbelasting over worden afgedragen.

 

Maar hoe doe je dat? Neem bijvoorbeeld een gemeente. Alleen al het in kaart brengen van alle activiteiten is een gigantische klus. En waar moet je de grens leggen? Hoe ver moet je activiteiten uitsplitsen? Is het verlenen van parkeervergunningen bijvoorbeeld één activiteit? Of moet je dat nog verder uitsplitsen naar het uitgeven van vergunningen voor parkeren op de openbare weg en het uitgeven van vergunningen voor parkeren in garages?

 

Als activiteiten eenmaal in kaart zijn gebracht, moet er gekeken worden waar er sprake is van een fiscaalrechtelijke onderneming. Dat is er wanneer er een ‘duurzame organisatie van arbeid en kapitaal’ aanwezig is, ‘waarmee wordt deelgenomen aan het economisch verkeer met het oogmerk winst te behalen’. Maar dat is niet het enige criterium. Ook als er geen winstoogmerk kan worden geconstateerd, kan er sprake zijn van een onderneming. Namelijk als activiteiten worden verricht waarmee in concurrentie wordt getreden met ondernemingen die wel belastingplichtig zijn. Dus ook daar moet naar worden gekeken. Tot slot kan het nog zo zijn dat de onderneming activiteiten verricht in het kader van de uitoefening van overheidstaken of publiekrechtelijke bevoegdheden. In dat geval geldt er juist weer een vrijstelling voor deze activiteiten.

 

Ik merk aan mijn relaties dat deze wetswijziging een gigantische impact heeft. Los van de problematiek rondom het inventariseren van de activiteiten en het bepalen of er sprake is van vennootschapsplicht, zijn de financiële en administratief-organisatorische gevolgen groot. Opeens krijgt men te maken met fiscaal risicomanagement en ook medewerkers moeten worden bijgeschoold. ‘Even voldoen aan de nieuwe wetgeving’ is er dan ook niet bij. Dit zijn omvangrijke trajecten, die je heel zorgvuldig moet doorlopen. Ik zie voor Tax6 wel een mooie taak weggelegd om hierin te ondersteunen.

(uiteraard zijn de namen in bovenstaand verhaal fictief)

 

Meer over Marcel >

Lees ook
Samen Werken

Samenwerken is een middel en geen doel op zich. Lees meer>

De beste weg van A naar B(eter)

Fiscale voordelen dankzij een buitenlandse vestiging? Dat kan. Maar let op de spelregels! Lees meer>

Drie jaar te laat

Peter wil zijn bedrijf overdragen aan zijn zoon. Maar dat loopt anders dan ze hadden gehoopt. Lees meer>

Afspraak is afspraak

Land verkopen is een kwestie van het boerenverstand gebruiken. Lees meer>

Eind goed al goed

Jack wilde zijn bedrijf verkopen. Maar hoe en aan wie? Lees meer>

Kennismaken?
085 30 32 963
info@tax6.nl