Large Heading

Passend en geboden

Door: Henryk Starosciak

 

Stel dat je het als belastingplichtige niet eens bent met een beslissing van de belastingdienst, dan kan dat resulteren in een rechtszaak. Welke rol kun je dan van een belastinginspecteur verwachten?

 

Laat ik een en ander eens illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel je bent eigenaar van een snackbar en je krijgt te maken met een boekenonderzoek van de belastingdienst. Zo’n onderzoek kan plaatsvinden vanuit een onschuldige steekproef, maar er kunnen ook andere aanleidingen zijn. Bijvoorbeeld je aangiftegedrag of gegevens van anderen over jou en het bedrijf. Op zich maakt de oorzaak niet zoveel uit. Het gaat om de uitkomst. En in jouw geval is die niet zo fijn.

 

Je krijgt namelijk te horen dat je volgens de boeken veel meer frites en vlees hebt ingekocht dan dat je hebt verkocht. En de controlerende ambtenaar besluit daarop een forse correctie aan te brengen op basis van een zogenaamde theoretische omzetberekening. Nu is zo’n berekening altijd lastig. Hij is gebaseerd op allerhande aannames, waarmee een ambtenaar tot de conclusie komt dat er veel meer omzet (en dus winst) geweest moet zijn. Maar deze berekening leidt wel mooi tot een aanslag met een flinke boete.

 

Uiteraard leg je je niet bij deze beslissing neer en teken je bezwaar aan. Die theoretische omzetberekening is verre van juist. Maar je slaagt er niet in de belastingdienst hiervan te overtuigen. Er ontstaan veel misverstanden over en weer en net als in elke ‘gewone’ ruzie hebben jullie niet altijd evenveel oog voor elkaars standpunten. Uiteindelijk belanden jullie in de rechtszaal.

 

Eigenlijk verwacht je hier je ruzie voor de rechter alleen maar verder uit te moeten vechten, maar dan gebeurt er toch iets verrassends. De belastinginspecteur die bij de rechtszaak betrokken is, besluit namelijk om verder te kijken dan de tot nog toe ingenomen standpunten en laat zien dat hij ook tot taak heeft het recht te zoeken. Hij verlegt de discussie naar de hoogte van de boete, waartegen eerder nog helemaal geen bezwaar is gemaakt. Hij wijst de rechter er op dat het jou financieel helemaal niet zo goed ging en legt bij hem de vraag neer of de boete in jouw geval eigenlijk wel passend is. En wat blijkt? De rechter heeft hier wel oren naar en je boete wordt naar beneden bijgesteld. Hierdoor hoef je uiteindelijk, ondanks het feit dat de omzet gecorrigeerd blijft, toch een stuk minder te betalen.

 

Natuurlijk is bovenstaand verhaal fictief. Meer het laat wel goed zien dat ook de belastingdienst voor rede vatbaar is en uiteindelijk tot oplossingen wil komen die rechtmatig juist zijn. In de rechtszaal kan de belastinginspecteur hier zelfs het voortouw in nemen.

 

(uiteraard zijn de namen en gebeurtenissen in bovenstaand verhaal fictief)

 

 

Meer over Henryk >

Lees ook
Als de feiten nu de feiten waren

Vaak is een goed gesprek beter dan een serie bezwaarschriften. Lees meer>

De beste weg van A naar B(eter)

Fiscale voordelen dankzij een buitenlandse vestiging? Dat kan. Maar let op de spelregels! Lees meer>

Drie jaar te laat

Peter wil zijn bedrijf overdragen aan zijn zoon. Maar dat loopt anders dan ze hadden gehoopt. Lees meer>

Samen Werken

Samenwerken is een middel en geen doel op zich. Lees meer>

Eind goed al goed

Jack wilde zijn bedrijf verkopen. Maar hoe en aan wie? Lees meer>

Kennismaken?
085 30 32 963
info@tax6.nl

© 2020 by Tax6 LLP  |