De LLP: beperkte aansprakelijkheid met onbeperkte fac


Fiscale Voordelen

Het combineren van de fiscale voordelen van een v.o.f. met de beperkte aansprakelijkheid van de B.V.: daar gaat het om.

Sinds het jaar 2000 kent Groot Brittanië de rechtsvorm van de LLP. Het belangrijkste doel was het creëren van een nieuwe juridische vorm bekend als een limited liability partnership ("LLP"). De LLP is een rechtspersoon, zodat haar vermogen is afgezonderd van haar vennoten. In een LLP kun je alle zakelijke activiteiten uitoefenen die een natuurlijk persoon ook zou kunnen doen.

In feite vormt de LLP een rechtspersoon die in het jasje van een vennootschap onder firma is gegoten.

Hierdoor kun je de (fiscale) voordelen van een v.o.f. volledig gebruiken zonder dat je als vennoot hoofdelijk aansprakelijk wordt.

Een combinatie die deze "vreemde"rechtspersoon heel aantrekkelijk maakt en daardoor sterk in opkomst is. In Groot Brittannië

Indien in Groot Brittannië geen activiteiten worden uitgeoefend bepaalt het belastingverdrag met Engeland dat Nederland belasting mag heffen.

In Nederland Een LLP is fiscaal transparant. We kijken er als het ware doorheen. Dit heeft tot gevolg dat de winst uit een LLP in Nederland door de fiscus als winst uit onderneming wordt gezien en hetzelfde wordt behandeld als de v.o.f.

Dit betekent dat je als vennoot in een LLP de fiscale faciliteiten van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, MKB-winstvrijstelling, en FOR volledig kunt gebruiken.

Aansprakelijkheid

De LLP beperkt de aansprakelijkheid van de vennoten ten aanzien van de door de LLP uitgevoerde overeenkomsten.

Concreet betekent dit dat de schulden van de LLP in principe alleen kunnen worden verhaald op het vermogen van de LLP. Je bent dus slechts voor jouw eigen inbreng aansprakelijk. Hoe lager de inbreng, hoe lager de aansprakelijkheid.

Hierop bestaat weliswaar één uitzondering: de aansprakelijkheid voor beroepsmatig gemaakte fouten. Hiervoor zul je altijd een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten sluiten. Maar dit is eigenlijk niet anders dan bij onze eigen B.V.

Aan de slag met een LLP?

Wij helpen je graag op weg.

#Rechtsvormen

95 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven