Even opletten als je in Duitsland woont of werkt!


Op 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking getreden. In dit belastingverdrag wordt de verdeling van heffing van de belasting tussen Nederland en Duitsland opnieuw geregeld. Gedacht kan worden aan inkomsten uit arbeid, directeursbeloningen, dividend, interest, royalty’s, hoogleraren en studenten, artiesten, sportbeoefenaars, Europarlementariërs, binnenschippers etc. Met de komst van het nieuwe verdrag zijn de oude bepalingen uit 1959 daarmee in principe van de baan, maar daarover later meer. Het nieuwe verdrag heeft met name grote gevolgen voor de belastingheffing van inwoners van Nederland die in Duitsland werken en inwoners van Duitsland die in Nederland werken. Behoor je tot één van deze groepen, lees dan vooral verder. Bedenk daarbij dat wanneer het begrip landen genoemd is alleen Nederland of Duitsland bedoeld wordt.

Wat verandert er? Door de komst van het verdrag veranderen de volgende principes:

  • De heffing over inkomsten wordt anders tussen Nederland en Duitsland verdeeld

  • De methode om dubbele belasting te voorkomen is aangepast

Dit heeft vooral gevolgen voor:

  1. Inkomen uit werkzaamheden

  2. Vergoedingen voor directeuren

  3. Pensioenen, lijfrenten en uitkeringen uit sociale verzekeringen

Onze conclusie is dat vrijwel alle gepensioneerden in de relatie Nederland-Duitsland te maken krijgen met verandering van het land waar zij belasting zijn verschuldigd.

De onderwerpen

In dit thema besteden we achtereenvolgens aandacht aan

  • Inkomsten uit arbeid

  • Directeursbeloningen

  • Pensioenen, lijfrenten en sociale uitkeringen

  • Artiesten en sportbeoefenaars

  • Dividenden

Als je meer wilt weten download dan hier onze whitepaper>

#Duitsland

122 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven