Fiod stuit op miljoenenfraude door belastingadviseurs


Snel geld verdienen en het beroemde mes aan twee kanten laten snijden. Deze week verscheen hierover weer eens nieuws. Belastingadviseurs verdienen geld aan het onjuist invullen van aangiften was de boodschap. Daar wordt de klant rijker van in de vorm van een mooie teruggaaf. Deze adviseurs worden er rijker van door mooie declaraties of soms zelfs gedeelde opbrengsten.

U begrijpt beste lezer, dat dit niet gaat om normale adviseurs. Zoals te lezen viel werden in dit geval door de betrokkenen fictieve aftrekposten opgevoerd en vervalste documenten gebruikt. Dat heeft natuurlijk niets met gedegen belastingadvies te maken. Het is gewoon crimineel gedrag.

De term belastingadviseur zou voor deze groep adviseurs ook niet moeten gelden. De eisen die de verschillende beroepsorganisaties aan hun leden stellen op het gebied van integriteit, kennis en vaardigheden liggen heel ver van de adviseurs die in het artikel zijn beschreven. Het gebruik van de term belastingadviseur werkt dan ook stigmatiserend.

Dat is onnodig en plaatst hard werkende goed opgeleide belastingadviseurs ten onrechte in een kwaad daglicht. Een beter passende titel voor het artikel zou dan ook “Fiod stuit op miljoenenfraude door sweaterboekhouders” moeten zijn.

Kortom, de roep om bescherming van het beroep wordt nu sterker dan ooit. Een wettelijke verankering is vereist. Voor de consument moet duidelijk zijn met wie in zee gegaan wordt. Daarbij moet de keuze niet afhangen van de blauwe ogen van de adviseur of goedbedoelde aanbevelingen in een netwerk. De consument moet vertrouwen kunnen ontlenen aan de wettelijke bescherming van het beroep. In andere landen binnen de EU zoals bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Polen is dit duidelijk en goed geregeld. Het blijft een verwonderpunt waarom dit binnen Nederland niet het geval is.


28 weergaven0 opmerkingen