Insolutions: Goed onderhoud verlengt de levensduur


In het eerste half jaar van 2017 zijn er ongeveer een kwart minder bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2016.

Het gaat dus duidelijk beter met onze economie en de grote shake out is voorbij. Dat is goed nieuws. En toch zien we dat het aantal failliet verklaarde bedrijven in de maand juni gestegen is. Vorige maand werden er twaalf bedrijven meer failliet verklaard dan in mei.

In de eerste helft van 2017 werden 277 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 55. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Is er niets aan de hand?

Er is sprake van een relatief gering aantal faillissementen. We leven in goede tijden.

Het is verstandig om juist in goede tijden na te denken over de dingen die mogelijk komen gaan. Juist een goede voorbereiding zorgt voor een betere en daardoor zachtere landing.

Zorg er dus in deze periode voor dat overeenkomsten die gesloten zijn nog eens goed beoordeeld worden. Zijn zekerheden terecht gegeven? Is de verpanding wel noodzakelijk? Ook al lijken rechtsvormen keurig gescheiden van elkaar, is dat ook werkelijk zo? Is het eigendomsvoorbehoud van die grote leverancier niet wat overdreven? Is de fiscale structuur nog passend bij de ontwikkeling?

Vragen die nu aandacht behoeven om problemen in de toekomst voor te blijven. Tijd voor onderhoud dus. Zodat het schip straks tegen stootje kan las het in zwaar weer terecht komt.

Goed onderhoud verlengt de levensduur en zorgt voor meer veiligheid. In de scheepvaart een eeuwenoude wijsheid. Ten aanzien van ondernemingen geldt dit eens te meer. Het economische klimaat en de condities waaronder een onderneming opereert kunnen in korte tijd radicaal veranderen.

De check-up en de bijpassende behandeling van Insolutions dragen bij aan een optimale verlenging van de levensduur van de onderneming.

Meer weten? Bel: 085 - 303 29 63 of mail mij op henrykstarosciak@tax6.nl

#prepack #failissement

18 weergaven0 opmerkingen