De eerste magische grens is gepasseerd: na 1 juli nog pensioen in eigen beheer?


1 juli was de magische datum:

dan moeten in het kader van de afschaffing van het pensioen in eigen beheer er eerste beslissingen en maatregelen zijn getroffen.

Wat als dat niet gebeurd is?

In het kader van de afschaffing van het pensioen in eigen beheer zijn de directeur groot aandeelhouder drie keuzemogelijkheden voorgelegd: afkopen, bevriezen of omzetten.

Afkopen

In deze situatie wordt het bestaande pensioenrecht afgekocht. Er gebeuren dan feitelijk twee dingen: de pensioenreserve wordt bepaald op de fiscale waarde (en niet de vaak hogere commerciële waarde). Vervolgens wordt dat bedrag betrokken in een afkoop. Op de afkoopsom wordt een korting toegepast. Over het restantbedrag is loonheffing verschuldigd tegen het normale tarief.

Voor veel DGA’s is na wat rekenwerk afkopen een verstandige keuze. De wetgever stimuleert afkopen met een korting. Of die korting ook werkelijk zo aantrekkelijk is als zij lijkt vergt meer onderzoek naar de reële belastingdruk. Veelal zal afkopen mogelijk zijn als bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd naast de AOW ook nog andere inkomensbronnen ook nog andere bronnen van inkomen aanwezig zijn. Afkopen is dus zeker niet in alle gevallen de meest verstandige keuze.

Bevriezen

Een andere optie vormt voortzetten van de bestaande toezegging. Veel DGA’s zien deze optie niet als realistisch omdat er veel jaarlijks rekenwerk en daarmee extra kosten mee samenhangen. Bovendien is het niet langer mogelijk om de bestaande toezegging verder op te bouwen.

Daarnaast werpt de Belastingdienst ten aanzien van deze situatie extra drempels op. Zo lijkt het althans. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) geeft aan dat het extern verzekerde pensioen en het in eigen beheer gehouden pensioen communicerende vaten zijn en dat pas op het moment dat het verzekerde kapitaal wordt omgezet in een pensioenuitkering, komt vast te staan welk deel van de pensioenaanspraken uiteindelijk wordt verzekerd door de eigenbeheer-bv. Desondanks eist het CAP nu een vaststelling van wat er straks aan uitkering volgt uit de pensioenpolis.

Dat blijkt een lastig rekenvraagstuk te worden en vormt daarmee een drempel om over te gaan tot bevriezing bij een deels extern verzekerd pensioen.

Omzetten

Omzetting van een pensioen in eigen beheer in een oudedagsvoorziening is een laatste mogelijkheid. Ook in deze situatie wordt de pensioenreserve beperkt tot de fiscale waarde. Vervolgens wordt de opgebouwde fiscale reserve in maximaal 20 jaar uitgekeerd.

Omzetten kan voor DGA’s interessant zijn als sprake is van een onderdekking ten opzichte van de commerciële waarde.

Hadden al voor 1 juli stappen gezet moeten worden?

Ja! Immers voortzetten van de oude situaties met daarin de opbouw van het pensioen in eigen beheer is niet meer mogelijk. Elke opbouw na deze datum zonder nadere maatregelen maakt de pensioenregeling onzuiver en dus onmiddellijk belastbaar (tegen normaal tarief en 20% revisierente).

U heeft nog niets gedaan. Wat nu?

Wij adviseren zo snel als mogelijk de bestaande pensioentoezegging te herzien en ervoor te zorgen dat geen opbouw meer plaats kan vinden. Daarna kan rustig gedacht worden over de keuzemogelijkheden.

Nu biedt dit blog slechts een korte samenvatting van mogelijkheden. De werkelijkheid is complexer en vergt maatwerk.

#DGA #BV #Pensioen

31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven