Wat is het nu: verlichten of verschuiven?


Het nieuwe kabinet komt er aan. 200 dagen praten, wikken en wegen hebben de verwachtingen hoog doen oplopen. Nu het bijna zo ver is lekken de plannen van het nieuwe kabinet langzaam maar zeker uit. Hoe zien de plannen eruit?

verlichten of verschuiven

Winstbelasting

De vennootschapsbelasting gaat onder het nieuwe kabinet fors omlaag. Het gaat om een verlaging met 4% van beide tarieven. Het belangrijkste gaat daarmee van 25% naar 21% en het verlaagde tarief voor winst tot €250.000 van 20% naar 16%. Dit betekent toch zo’n 25% aan lastenverlaging.

De politiek doet wat zij altijd doet: zoeken naar balans en verschuiving. Tegenover de verlaging van de winstbelasting staan lastenverzwaringen voor verduurzaming en het halen van de klimaatdoelstellingen.

Het is natuurlijk begrijpelijk dat de politiek dit belang na streeft. De kunst en de uitdaging is te komen naar een weg die alle belanghebbenden gaat dienen. Ik ben niet tegen lastenverschuiving. Ik ben tegen complexiteit en voor openheid. Als dit kabinet wil dat er een verschuiving komt, zeg dat dan. Zeg niet: wij verlagen de VPB! Zeg: wij maken ons zorgen om het milieu en we gaan dat belasten (en ter compensatie verlagen we de VPB). Dat is wellicht minder fraai maar wel duidelijk.

BTW

Het lage BTW tarief gaat omhoog. Het nieuwe kabinet wil vanaf 2019 voor middengroepen een lastenverlichting bereiken, zo blijkt uit de uitgelekte plannen die volgende week worden gepresenteerd. Daar staat verhoging van het lage btw-tarief tegenover, van 6% naar 9% die naar schatting €2,5 mrd opbrengt. Ook hier is weer sprake van een verschuiving. Het zijn immers dezelfde middengroepen die deze belasting weer voor een groot deel betalen.

Inkomstenbelasting

De subsidie op het bezit van een eigen woning wordt verder aan banden gelegd. Het blijft onbegrijpelijk, gelet op het nog immer bestaande tekort aan woningen. ABN AMRO rapporteert dat de rente aan het einde van dit jaar zal gaan stijgen. De toegang tot de woningmarkt zal door de maatregelen niet eenvoudiger worden verwachten wij zo. Vooral omdat het kabinet niet met alternatieven lijkt te komen. Ter compensatie wordt het, toch al niet hoge, eigen woning forfait aangepast.

Zoals gezegd: het is logisch dat een kabinet mee gaat met de maatschappelijke ontwikkelingen en langzaam maar zeker voorsorteert op tijden die wellicht slechter voor de schatkist zijn dan nu. Als het kabinet in die beweging arbeid goedkoper wil maken om Nederland concurrerend te houden (voor zover dat kan) zijn er wellicht nog andere adders onder het gras. Gelet op de positie die Nederland inneemt op de ranglijst van rijkste landen ter wereld is het nog maar de vraag hoe lang het gaat duren voordat het belasten van vermogen een zwaarder accent gaat krijgen ter compensatie van het goedkoper maken van de lasten op arbeid.

Blijft de harde dobber van het ZZP schap. Het vorige kabinet heeft de uitvoering van de Wet DBA voor zich uit weten te schuiven. Het probleem is daarmee natuurlijk niet opgelost. Er lijkt nu licht aan het eind van de tunnel te verschijnen. Geen verklaring voor de opdrachtnemer meer, maar een verklaring voor de opdrachtgever met een invulmogelijkheid via het web. Of dit het probleem ook werkelijk op zal lossen is nog maar de vraag. Aan de huidige impasse ligt de onzekerheid die ten grondslag dat een controle achteraf door de fiscus tot grote consequenties kan leiden ook in situaties die niet frauduleus van aard zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dat vraagstuk dan nu wordt aangepakt. Enkel het verschuiven van het boterbriefje lijkt daartoe onvoldoende.

Laten we hopen dat het kabinet wijs in haar visie zal zijn. Vooral omdat dit in samenhang beschouwd met een mogelijke wijziging van de zelf-standigenaftrek voor veel ZZP-ers grote gevolgen zal gaan hebben.

Dividendbelasting

Het laatste nieuws is dat de dividendbelasting wordt afgeschaft. Goed nieuws voor buitenlandse bedrijven. Zij hoeven een belasting niet meer te betalen die niet met andere heffingen te verrekenen is. Grappig, want voor binnenlandse belastingplichtigen is deze heffing wel te verrekenen. Kortom een afschaffing zonder direct binnenlands effect.

Het kabinet wil het tegenwicht gaan vinden in het belasten van rente en royalties voor buitenlandse (brievenbus)maatschappijen. Dat gegeven maakt vooral nieuwsgierig naar de wijze waarop de heffing vormgegeven zal worden en de betekenis daarvan in binnenlandse verhoudingen.

Conclusie

De centrale vraag van deze blog is: verlichten of verschuiven wat is het nu? Het ziet er naar uit dat het antwoord moet zijn: een beetje van beide. De uitgelekte elementen van het nieuwe regeerakkoord bieden vooral het buitenland een duidelijke verlichting. Met de Brexit in gedachten is het niet onlogisch dat getracht wordt de positie van Nederland te versterken. Voor het binnenland is er ogenschijnlijk alleen sprake van een verschuiving. Het is afwachten of de berekeningen van het Centraal Plan bureau hier een ander perspectief aan toe zullen voegen.

Naar ik aan mag nemen zullen de maatregelen rond de rente en met name royalties tot overwegingen leiden bij grote bands als The Rolling Stones en U2 die hier in Nederland gevestigd zijn. Laten we hopen dat zij ook om andere redenen voor ons land blijven kiezen.

#ZZP #Eigenwoning #Dividendbelasting #BTW #VPB

18 weergaven0 opmerkingen