Foutje? Bedankt! Of toch niet: Miljoenenfout schenkbelasting kan worden hersteld


miljoenenfout erf- en schenkbelasting

Het gebeurt ons allemaal wel eens. Je maakt een tikfout. Soms zijn tikfouten wel heel erg kostbaar.

In een onlangs gevoerde procedure speelde dit gegeven een belangrijke rol. Stel je eens voor. Een moeder en haar dochter hebben een prima relatie. Moeder besluit haar dochter eens flink in de watten te leggen en schenkt haar om en nabij 37 miljoen Euro! Een prima bedrag.  So far so good zou je zeggen en moeder doet ook keurig aangifte bij de inspecteur van deze schenking. Bij het invoeren van de gegevens in het geautomatiseerde systeem gaat het bij de Belastingdienst mis. Door een administratief medewerker wordt als verkrijging abusievelijk € 37.713 ingevoerd. Op het aanslagbiljet staat ‘Deze definitieve aanslag is vastgesteld overeenkomstig de aangifte’.

Korte tijd later wordt de fout ontdekt en de inspecteur vordert de extra verschuldigde belasting na.

Mag dat nu zomaar?

De rechter vindt van wel.  De fout was immers zo groot dat de belastingplichtige had moeten weten dat de aanslag onjuist is. De belastingplichtige moet als het ware in één oogopslag hebben kunnen zien dat de belastingaanslag niet juist is. In zo’n geval kan een belastingplichtige aan de onjuiste belastingaanslag geen rechtszekerheid ontlenen.

De onjuistheid moet dan wel voortvloeien uit een fout. Dit omvat dus niet de gevallen waarin de aanslag onjuist is vastgesteld als gevolg van een verwijtbaar onjuist inzicht van de inspecteur in de feiten of in het recht.

Wat is nu een fout?

De rechter formuleert dit als volgt: elke misslag die bij de Belastingdienst optreedt in verband met de aanslagregeling, zoals schrijf-, reken-, overname- en intoetsfouten, maar ook andere fouten zoals “fouten ten gevolge van de geautomatiseerde verwerking van aangiften”, indien de belastingschuld daardoor op een te laag bedrag is vastgesteld.

Betekent dit nu dat de inspecteur alle fouten zo maar kan herstellen?

Nee. De belastingdienst moet het recht juist toepassen en mag niet slordig handelen. U moet er op kunnen vertrouwen dat een belastingaanslag zorgvuldig en juist volgens het geldende recht is vastgesteld. Maar fouten komen in de beste kringen voor. Dus als de inspecteur een foutje maakt en u had dit kunnen weten omdat het werkelijk verschuldigde bedrag meer dan 30% afwijkt, ja dan mag de inspecteur in het volste vertrouwen bij u aankloppen en herstel van de fout eisen.

Het is dus bij navorderingsaanslagen die gebaseerd zijn op het herstellen van een fout van groot belang vast te stellen of de gemaakte fout ook daadwerkelijk tot navordering mag leiden. 

#fout #giften

23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven