Belastingtips 2017: Moeilijker zullen we het niet maken!


Het is weer die tijd van het jaar, de aangifte inkomstenbelasting moet ingevuld worden. Links en rechts worden aangifte tips gepubliceerd om ervoor te zorgen dat iedereen juist, volledig en tijdig zijn aangifte doet.

Dit artikel gaat dieper in op de aftrek van studiekosten. Want daar bestaat nog veel onduidelijkheid over.

Stel, je bent piloot van beroep. In dit beroep, net als in vele andere beroepen, wordt je geacht kennis en vaardigheden op peil te houden. Om de zoveel tijd volg je een cursus die ervoor zorgt dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en die de vaardigheden opvijzelt. De studiekosten die je in dat geval maakt zijn aftrekbaar in je aangifte inkomstenbelasting, uiteraard mits voldaan is aan de gestelde voorwaarden. Simpel, toch?

Het probleem zit uiteraard in de voorwaarden:

  • de uitgaven moeten betrekking hebben op het volgen van een opleiding met het doel op het verwerven van inkomen uit werk en woning, of zo blijkt uit jurisprudentie het inkomen te behouden.

  • het moet gaan om een leertraject

  • de minimale kosten bedragen €250

  • indien je buiten de standaardstudieperiode studeert, een periode van niet meer dan 5 kalenderjaren waarin je hoofdzakelijk studeert en deze studieperiode eindigt voordat je 30 jaar wordt, kan maximaal €15.000 per jaar aan studiekosten in aftrek gebracht worden.

Hoewel de leeftijdsgrens ter discussie staat ga ik in dit artikel nader in op de voorwaarde van het leertraject. De wetgever spreekt van een ‘leertraject’. Dit begrip is echter niet uitgewerkt bij de behandeling in de Kamer. Dus is het aan de rechter om de vraag te beantwoorden wat nu precies een leertraject is.

De rechter is er nog niet uit. In meerdere uitspraken wordt die zelfde term aangehaald. In deze uitspraken blijkt dat niet aan het criterium leertraject is voldaan. In andere uitspraken wordt dit criterium genegeerd. Zo is het mogelijk dat de rechtbank Den Haag in twee uitspraken over de vlieguren die piloten moeten maken om hun brevet te behouden tegenstrijdig heeft beslist. De ene keer wel aftrekbaar, de andere niet.

Zo komt het dus voor dat mensen een studie of cursus volgen waarbij hun kennis en vaardigheden worden onderhouden en zij deze studiekosten niet in aftrek kunnen brengen wegens het ontbreken van een leertraject. Betekent dit dan dat het onderhouden van kennis geen leertraject is? Naar mijn mening is de component ‘leren’ in een dergelijke cursus of studie net zo aanwezig als in een opleiding tot een nieuw te leren beroep. Het betreft namelijk het verbreden en uitdiepen van de reeds opgedane kennis. Niet leren en groeien in een vakgebied is 'not done' in de tijd waarin we nu leven. Het volgen van kennis-onderhoudende cursussen of studies is nodig om het verworven inkomen uit werk en woning te blijven behouden, hetgeen volgens jurisprudentie behoort tot de uitgaven die aftrekbaar zijn. Tegen recente uitspraken van de rechtbank omtrent de aftrekbaarheid van de scholingsuitgaven en het ontbreken van een leertraject, is een hoger beroep ingesteld. Wellicht dat na de uitspraak in het hoger beroep een concrete, duidelijke invulling gegeven kan worden aan het begrip leertraject. In de tussentijd gaan we allemaal gewoon verder met leren, iedere dag, aftrekbaar of niet.

#sholing

70 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven