Is de btw op een kassabon aftrekbaar?


Klanten vragen mij regelmatig welke BTW zij in aftrek kunnen brengen. Steeds vaker gaat het dan over kassabonnen. Bij bouwmarkten en supermarkten kopen klanten steeds vaker zakelijke dingen. Deze bedrijven schrijven niet altijd een factuur uit maar geven de kassabon af waarbij de naam van koper en adres geheel ontbreekt. Kun je deze kassabon nu als factuur voor de btw gebruiken?

Vereenvoudigde factuur

De hoofdregel is inderdaad nog steeds dat btw alleen mag worden afgetrokken als een factuur op naam is uitgereikt.

Het is echter toegestaan om in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als het factuurbedrag niet hoger is dan €100 (inclusief btw), een zogenaamde vereenvoudigde factuur uit te reiken. In dat geval komt het vermelde btw-bedrag voor aftrek in aanmerking

De factuur moet dan wel voldoen aan de minimale eisen zoals gesteld in de Wet Omzetbelasting.

De minimale eisen:

  1. de datum van uitreiking van de factuur;

  2. de identiteit van de belastingplichtige die de goederenlevering of de dienst verricht;

  3. de aard van de geleverde goederen of de verrichte diensten;

  4. het te betalen BTW-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dat bedrag kan worden berekend;

Vermelding van de volledige naam en adres van de afnemer is in dit geval dus niet verplicht.

Een vereenvoudigde factuur mag niet worden uitgereikt als de presterende ondernemer in een andere lidstaat is gevestigd dan de lidstaat waar de prestatie wordt verricht, bijvoorbeeld in het geval van levering van goederen vanuit een andere lidstaat in de EU.

Is het factuurbedrag hoger dan €100, dan dien je voor het recht op aftrek over een factuur te beschikken die voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet Omzetbelasting.

Gebrekkige factuur?

Wat als de factuur niet geheel voldoet aan de wettelijke eisen?

De staatssecretaris keurt in dat geval goed dat de aftrek wordt verleend als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  1. de btw op de factuur is geen onderdeel van een (redelijkerwijs te vermoeden) fraude of de redelijkerwijs te verwachten kennis dat de BTW niet zal worden afgedragen

  2. de aftrek zou niet op andere gronden dan de gebrekkige factuur kunnen worden geweigerd.

En altijd geldt

Voor het recht op aftrek is van belang dat het goed is aangekocht door, of de dienst is verricht aan de ondernemer ten behoeve van zijn belaste prestaties. Zijn prestaties (gedeeltelijk) vrijgesteld? Dan is de in rekening gebrachte BTW (gedeeltelijk) niet aftrekbaar.

#BTW #Factuur

106 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven