Crypto's Box 3 of Box 1?


Cryptovaluta zijn populair en komen regelmatig in het nieuws. Of het nu gaat om de grote koersbewegingen, om diefstal of om overheden en centrale banken die invloed op de groeiende stroom willen hebben. Het onderwerp heeft aandacht.

Dat is ook niet verwonderlijk. Cryptogeld is zo ontworpen dat verzekerd is dat tegoeden nooit door de autoriteiten bevroren kunnen worden. Bestaande cryptogeldsystemen zijn allemaal pseudo-anoniem. Het is mogelijk geldstromen niet gemakkelijk traceerbaar te maken. Dat is ook de reden waarom criminelen zich tot de valuta aangetrokken voelen. Maar daar gaat dit artikel niet over.

Wat moet je nu doen als je als oprechte burger in het verleden cryptovaluta heb gekocht of als je bezig bent met het minen van crypto’s? Hoe verwerk je dat bezit en de eventuele winsten of verliezen nu in de aangifte inkomstenbelasting?

Box1

Wat als je handelt?

Het handelen in cryptovaluta kan met het oogmerk gebeuren dat er winst wordt gemaakt. Als dat oogmerk ook tot een redelijkerwijs te verwachten positief resultaat zal leiden dan kan sprake zijn van een te belasten winst of een aftrekbaar verlies. Dit punt moet beoordeeld worden op het moment van aanschaf van de munt en met in het achterhoofd de hoedanigheid van de koper. In de meeste gevallen zal de koper niet professioneel handelen en is kans op winst of verlies vooraf niet redelijkerwijs te voorzien. Het gevolg is dat de handel niet valt in box1. Winsten zijn niet belast en verliezen zijn niet aftrekbaar.

Ben je nu wel professioneel met de handel bezig dan kan dit uitgangspunt natuurlijk anders liggen.

Wat als je nu crypto’s mined?

Bij het minen van crypto’s wordt gebruik gemaakt van specifieke software en specifieke computers (met veel rekenkracht) waarbij het ook nog eens redelijkerwijs te verwachten is dat de geschapen inrichting op korte of langere termijn tot een positief resultaat zal leiden. In dat geval is het denkbaar dat het verkrijgen van de nieuwe crypto’s uiteindelijk belast kan worden in box1.

De staatssecretaris heeft onlangs op kamervragen gereageerd en aangegeven dat hij niet verwacht dat er snel sprake zal zijn van een belastbaarheid in box1.

Wanneer vindt dan heffing plaats? Als de geminde valuta uiteindelijk wordt verkocht, kortom het vermogen van de werkzaamheid verlaat.

Wordt niets verkocht? Dan is de waarde van die munten begrepen in box1 (en niet in box3 zoals hierna wordt beschreven).

Box3

Je hoopt natuurlijk met de aankoop van crypto's winst te maken, maar dat blijft, uitzonderingen daargelaten speculatie. In dat geval zijn de winsten onbelast en de eventuele verliezen niet aftrekbaar in box1. Maar cryptovaluta vallen dan wel onder de ‘overige bezittingen’ in box3. De vermogens-rendementsheffing moet dus worden voldaan.

Als geld in Box 3 valt, betekent dat je over het verwachte rendement van dit geld 30% inkomstenbelasting moet betalen. Je doet dat voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 door de waarde van de crypto’s op 1 januari 2017 te bepalen. Over bepaalde gedeeltes van die waarde betaal je 1,63% heffing en over andere gedeeltes 5,39%. In box3 wordt een drempel voor het totale vermogen (bezittingen minus schulden) dat je bezit gehanteerd. Alleen vermogen boven die drempel wordt belast.

Hoe stel je nu de waarde van de crypto die je bezit vast?

Dat is lastiger te beantwoorden vraag. Overige bezittingen worden gewaardeerd naar de zgn. waarde in het economische verkeer. Dat is de gebruikelijke prijs voor de valuta op 1 januari 2017 voor de aangifte IB 2018. De wetgever schrijft bij deze bezittingen niet voor op welk tijdstip van die dag zij precies moeten worden gewaardeerd (dat is bij effecten overigens wel zo).

Om die prijs te bepalen mag de belastingplichtige naar mijn mening binnen de wet- en regelgeving kiezen voor het voor hem zo gunstig mogelijke fiscale uitgangspunt.

Stel nu dat de koers dus op 1 januari 2017 flink is gestegen dan mag dus het laagste moment van die dag worden gekozen. Uitgangspunt blijft dat sprake is van een algemeen bekend handelsplatform (bijv. Kraken) waar de valuta het meest of als dat niet te bepalen is regelmatig wordt verhandeld.

#Crypto #cryptovaluta #box1 #box3 #inkomstenbelasting

71 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven