De rekening-courantschuld: lening, loon of onttrekking


Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) heb je een bijzondere relatie met de BV. Een onderdeel daarvan is de rekening-courant. In dit artikel gaan we in op voetangels en klemmen.

rekening courant

Uitgangspunt

Een rekening-courant heeft feitelijk dezelfde eigenschappen als een bankrekening waarop een tijdelijke roodstand mogelijk is. Zo kan bijvoorbeeld het salaris worden verrekend met de rekening-courant en kunnen dividenduitkeringen op de rekening-courant worden gestort. Daarnaast kunnen privé-opnamen van de DGA in de rekening courant worden geboekt.

Net als bij een normale bankrekening is een zakelijke overeenkomst nodig om die roodstand in te kunnen vullen. Omdat de relatie tussen de DGA met de vennootschap ook het aandeelhouderschap omvat is bijzondere aandacht vereist. Als een rekening courant een schuldpositie bevat kan het voorkomen dat de opnamen uit de rekening courant als onttrekkingen worden aangemerkt.

Onlangs heeft een zaak gediend voor de rechtbank Noord Nederland. Deze zaak vormt een goed voorbeeld hoe een rechter naar de situatie kijkt.

In dit geval heeft de inspecteur het inkomen van de DGA verhoogt met de ontbrekende aflossingen op de rekening courantschuld.

De rechtbank Noord-Holland overweegt dat de DGA en zijn vennootschap in de betreffende jaren geen rekening-courantovereenkomst hebben opgemaakt. Ook heeft de DGA ten behoeve van de aflossing van de rekening­-courantschuld geen zekerheden gesteld. Verder is er geen rente en geen aflossingsschema overeengekomen en heeft de vennootschap geen incassomaatregelen getroffen. Op grond van alle feiten en omstandigheden acht de Rechtbank het aannemelijk dat de toename van de rekening-courantschuld niet kan of zal worden afgelost en dat de DGA zich daarvan, gelet op zijn positie, bewust had moeten zijn. De bedragen van opnamen in rekening-courant hebben het vermogen van de onderneming in de belastingjaren definitief verlaten, waarmee zij als onttrekkingen moeten worden aangemerkt. De rechter concludeert dat het inkomen uit aanmerkelijk belang door de inspecteur over de betreffende jaren correct is vastgesteld.

Waar moet nu op gelet worden?

Als zakelijk gebruikelijke afspraken ontbreken, zoals een aflossingsschema, een rente en eventueel zekerheden, kan de inspecteur de rekening-courant kritisch gaan beschouwen. Wanneer duidelijker wordt dat de rekening-courantschuld niet terugbetaald kan worden dan kan een toename van de rekening-courantschuld bijvoorbeeld worden gekwalificeerd als loon. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer sprake is van een laag salaris (bijvoorbeeld € 45.000), en daarnaast veel opnames vanuit zijn rekening-courant plaats vinden.

Ook kan de toename van een schuld in rekening-courant worden gekwalificeerd als een uitkering aan de DGA in zijn hoedanigheid als aandeelhouder. In dat geval moet de heffing ad 25% worden voldaan. De rechter heeft in de uitspraak hiertoe geconcludeerd.

Onze tips:

  • Maak duidelijke afspraken over de rekening courant (aflossing, zekerheden en rente) en leg deze vast

  • Als het gemiddelde saldo gedurende het jaar van de rekening courant niet hoger is dan €17.500 dan kan de rente achterwege gelaten worden mits de rekening courant ook positief wordt

  • Indien het tijdelijk onmogelijk is geworden om de rekening courant af te lossen (dat kan door bedrijfsomstandigheden komen) laat dan beoordelen hoe het perspectief van de onderneming eruit kan gaan zien

  • Zorg dat ten behoeve van een langdurige rekening courantschuld een zekerheid wordt gesteld

Bron: Rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBNHO:2016:10977.

#rekeningcourant #DGA #BV #onttrekking

340 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven