Er was eens: De Ondernemer en de Waardebon.......


Nieuwe BTW regels voor waardebonnen

Vanaf 1 januari 2019 zullen er nieuwe regels van kracht zijn voor de btw op waardebonnen of vouchers. Er veranderen een aantal zaken.

Waardebon (bijvoorbeeld een bioscoopbon).

Een voucher of waardebon geldt als verplichting tot de levering of dienst waarvoor de voucher als (gedeeltelijke) tegenprestatie geldt. Onder vouchers vallen dus niet alleen bonnen of tickets voor evenementen, maar bijvoorbeeld ook boekenbonnen, zegels of zelfs telefoonkaarten. Je zou dus kunnen zeggen dat een waardebon als een waardepapier zoals geld te zien is. Op betaalmiddelen drukt geen BTW. De BTW drukt op de prestatie die met het betaalmiddel wordt aangeschaft of afgenomen.

Toch kan een voucher niet als algemeen betaalmiddel doorgaan. Met de waardebon is immer direct het te leveren goeder of te verrichten dienst verbonden. Denk maar aan de bioscoopbon. De waardebon geldt met andere woorden als vergoeding voor een beperkt aantal vooraf gespecifieerde goederen of diensten. Bovendien is de identiteit van de potentiele aanbieders steeds op voorhand bekend. Dat is niet het geval bij algemene betaalmiddelen.

Gelden de BTW regels voor alle waardebonnen?

Het gaat alleen om waardebonnen die (gedeeltelijk) recht geven op bepaalde goederen of diensten. Bonnen die uitsluitend korting geven op de aankoopprijs van goederen of diensten vallen daar niet onder. Zulke bonnen vereisen immers vaak een bijbetaling wanneer ze ingewisseld worden.

En een cadeaubon dan? Die valt wel onder het begrip waardebon en wordt dus getroffen door de nieuwe BTW regels.

De nieuwe BTW regels

Omdat waardebonnen geen algemeen betaalmiddel zijn, gelden er specifieke BTW regels.

De nieuwe hoofdregel

Een verschil: enkelvoudig of meervoudig gebruik

Bij vouchers voor enkelvoudig gebruik is op het moment van uitgifte of verkoop bekend in welke lidstaat de btw verschuldigd is bij de inwisseling van de voucher en ook hoeveel btw dan verschuldigd is. Bij dit soort vouchers wordt volgens de nieuwe regels btw geheven op het moment van uitgifte én bij iedere doorverkoop van de voucher. Daarbij wordt de BTW steeds geheven over de vergoeding die voor de voucher wordt betaald en die wordt gezien als vergoeding voor de onderliggende goederen of diensten.

Koopt een ondernemer de voucher van een andere ondernemer in? Dan kan hij de BTW over de inkoopwaarde in principe in aftrek brengen.

Meervoudig gebruik

Sommige waardebonnen kunnen vaker gebruikt worden. Denk maar aan een telefoonkaart of bijvoorbeeld een fashioncheque. Eigenlijk zijn dat kaarten waar steeds weer een nieuw tegoed op gezet kan worden. In zo’n geval is op het moment van uitgifte of verkoop niet duidelijk waar en hoeveel btw er verschuldigd zal zijn. Daarom is de btw-heffing voor dergelijke waardebonnen pas mogelijk bij de inwisseling van de voucher.

Het probleem van de verlopen waardebon

Stel nu dat een verkochte, eenmalige waardebon niet wordt ingeruild? Dan zijn er geen gevolgen voor de btw. Voor niet-ingewisselde waardebonnen voor eenmalig gebruik is er geen recht op een btw-teruggave. Alleen wanneer een verkoper de waardebon terugneemt én terugbetaalt, kan die de verschuldigde afgedragen btw corrigeren.

#btw #waardebon #ticket

115 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven