Fiscale zin en onzin van de tweede woning


Veel mensen overwegen te investeren in een vakantiehuis. Prachtig om af en toe zelf in te ontspannen. Interessant om bijvoorbeeld als AIRBNB te verhuren. In deze blog zetten we de fiscale aandachtspunten op een rijtje.

Een tweede woning is een woning waarvan je de eigenaar bent, maar waarin je niet woont. Een vakantiehuis is hier een voorbeeld van. Voor veel mensen klinkt een tweede woning aantrekkelijk, maar er zijn op fiscaal gebied ook aandachtspunten waar je met betrekking tot een tweede woning rekening mee moet houden.

Vermogenrendementsheffing Een tweede woning is geen (tijdelijke) eigen woning in de zin van box 1 en valt daarom in box 3. Over de WOZ-waarde van de woning zal daarom vermogensrendementsheffing betaald moeten worden. Box 3 bestaat uit een heffingsvrij vermogen van 30.000 euro en er gelden sinds 2017 3 tarieven:

  • In de eerste schijf valt een vermogen tot 70.800 euro. Over 67% van het vermogen wordt een rendement berekend van 0,63%, en over de overige 33% een rendement van 5,38%.

  • In de tweede schijf valt een vermogen van 70.801 tot 978.000. Daarbij wordt over de eerste 21% een rendement van 0,63% berekend en over de overige 79% een rendement van 5,38%.

  • In de derde schijf valt het vermogen vanaf 978.001. Over dat volledige deel wordt een rendement berekend van 5,38%.

Ook wanneer je een tweede woning in het buitenland hebt, moet je deze opgeven in box 3. Er bestaat dan echter wel recht op een vrijstelling.

Verhuur Verhuur je je tweede woning/vakantiehuis? Over deze huurinkomsten betaal je in Nederland geen belasting. Wanneer er sprake is van normaal vermogensbeheer valt verhuur namelijk in box 3. Wanneer je echter in het kader van de verhuur arbeid verricht en dit ten doel heeft een hoger rendement te behalen dan bij normaal vermogensbeheer overeenstemt, dan kan er sprake zijn van resultaat uit overige werkzaamheden of winst uit onderneming. De verhuur wordt dan belast in box 1.

Minder vermogensrendementsheffing door verhuur Wanneer je een tweede woning in Nederland bezit en deze verhuurt, kan het zijn dat er een lagere waarde in box 3 wordt meegenomen vanwege het leegwaarderatio. De leegwaarderatio is een percentage van de WOZ-waarde van een woning. Er dient daarbij gekeken te worden naar de verhouding tussen de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde. Het leegwaarderatio geldt niet in geval van tijdelijke verhuur.

Geen hypotheekrenteaftrek Heb je de tweede woning gefinancierd met een (kleine) hypotheek? Ben er dan bedacht op dat er in dat geval geen aftrek bestaat op de betaalde hypotheekrente. Wel mag je de hypotheekschuld in mindering brengen op je vermogen.

Gemeentelijke belastingen Bij een bezit van een tweede woning, moet je daarnaast rekening houden met gemeentelijke belastingen als waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting, rioolrecht en huisvuilheffing.

Forensenbelasting Steeds meer gemeenten heffen forensenbelasting. Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De hoogte van de forensenbelasting betreft een percentage van de WOZ-waarde van de vakantiewoning of een vast bedrag. Door het verhuren van je woning kan je voorkomen dat je forensenbelasting moet betalen.

Conclusie

Kortom, er zijn zowel voor- en nadelen bij het aanschaffen van een tweede woning. Daarbij moet je je natuurlijk ook bedenken dat het hebben van een tweede woning op een mooi plekje al een groot voordeel op zichzelf is,

alle fiscaliteit ten spijt.

#AIRBNB #tweedewoning #verhuur #vakantiewoning

Recente blogposts

Alles weergeven