Geven en (fiscaal) nemen


In Nederland zijn we de afgelopen jaren steeds meer gaan schenken. Naast het feit dat je een ander (hopelijk) blij maakt met je vrijgevigheid kan een gift ook fiscale voordelen met zich meebrengen. Giften kunnen we onderverdelen in twee soorten, namelijk eenmalige giften en periodieke giften. Eenmalige giften Voor eenmalige giften geldt dat wanneer het een gift betreft aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) deze aftrekbaar is voor de aangifte Inkomstenbelasting. Voorbeelden van organisaties die kwalificeren als een ANBI zijn Kika, de Hartstichting en Stichting Doe een Wens. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • Het totaal aan giften moet op jaarbasis hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen.

  • De giften zijn aftrekbaar tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Periodieke giften

Voor periodieke giften geldt dat je gedurende minimaal 5 jaren ieder jaar een gift van een ongeveer gelijk bedrag gaat geven. Dit leg je vast bij de notaris of in een onderhandse akte van schenking. Voor de aftrek van periodieke giften gelden géén drempel en géén maximum. Als je van plan bent om een aantal jaren te geven dan is het periodiek geven dus een fiscaal voordelige manier. Met de drempel zoals die geldt bij de eenmalige giften hoeft geen rekening meer gehouden te worden. Daarnaast geldt het maximaal aftrekbare bedrag van 10% van het verzamelinkomen niet meer. Om het eenvoudiger te maken vind je hier een, in te vullen voorbeeld van een onderhandse akte van schenking. Het is verstandig deze akte te laten registreren. Dat kan bij de Belastingdienst.

Kijk hier voor een akte met periodieke schenkingen.

Niet alleen periodieke giften aan (culturele) ANBI's zijn aftrekbaar, ook wanneer periodiek gegeven wordt aan een vereniging die géén ANBI-status heeft zijn de giften aftrekbaar. De vereniging dient te voldoen aan een paar voorwaarden:

  • Het moet een vereniging zijn die niet onderworpen is, of vrijgesteld is van vennootschapsbelasting

  • De vereniging is gevestigd in een EU-land of een aangewezen land

  • De vereniging heeft tenminste 25 leden

Naast de hiervoor genoemde feiten over giften, zijn er nog twee regelingen die betrekking hebben op het in aftrek brengen van giften. Culturele ANBI’s Voor giften aan culturele ANBI’s geldt een verhoging van de aftrekbare giften. Niet 100% maar 125% van het gegeven bedrag mag in aftrek worden genomen. Deze verhoging is nog tot 1 januari 2018 toepasbaar, daarna komt deze te vervallen.

Vrijwilligerswerk Stel je bent vrijwilliger en je ziet af van je onkostenvergoeding, de onvergoede gemaakte kosten kunnen als een gift worden gezien. De giftenaftrek zou dus toegepast kunnen worden, voorwaarde is dat de ANBI de intentie én de middelen moet hebben om de vergoeding te kunnen betalen. Onze tip: Geef gul, maar geef vooral fiscaal bewust!

#Schenken #Giftenaftrek #Onderhandseaktevanschenkin #periodiekegiften #cultureleinstellingen #verenigignen #giften

320 weergaven0 opmerkingen