Akkoord met België over pensioenproblematiek grensarbeiders


Door Belgische jurisprudentie is onduidelijk geworden of uit Nederland afkomstige pensioenen in België voldoende belast kunnen en zullen worden.

De Nederlandse Belastingdienst heeft deze groep daarom bericht dat de vrijstelling loonbelasting vervalt. Dit leidde tot situaties van dubbele belastingheffing.

Nederland is nu met België overeengekomen dat Nederland geen belasting heft over uit Nederland afkomstig pensioen van grensarbeiders als België het pensioen feitelijk en voldoende belast.

Wat is voldoende belasten?

Dat betekent dat België een vergelijkbare heffing als Nederland toe past.

Wat als België onvoldoende belast?

In situaties waarin dit niet het geval is, kan Nederland wel heffen.

In die gevallen verleent België een voorkoming van dubbele belasting voor het deel dat in Nederland in de heffing betrokken is.

Wat hebben de landen nu gedaan?

Nederland heeft de betrokken personen een brief gestuurd.

Ook zijn er afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie. Met deze afspraken worden zowel situaties van dubbele heffing als situaties van dubbele niet-heffing voorkomen.

Deze pensioenproblematiek raakt ongeveer 1300 inwoners van België die een pensioen uit Nederland ontvangen van meer dan € 25.000 per jaar.

Is er een bijzonder aandachtspunt?

Woont u in België en heeft u geen brief ontvangen maar wel een pensioenuitkering van meer dan €25.000,-- (bruto) uit Nederland? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

#Pensioen #België

42 weergaven0 opmerkingen