Insolutions: That ship has sailed with an elephant in the room

In zwaar weer: de olifant in de kamer

5 dingen die je niet moet doen in zwaar weer


Ondernemers hebben het wel eens moeilijk. Wanneer een onderneming in zwaar weer terecht komt is het essentieel om de juiste keuzes te maken. En plots wordt abnormaal wat eigenlijk normaal zou moeten zijn. Taboes ontstaan, verstarring en verlamming en voor je het weet is de boot vertrokken en de olifant in de kamer niet meer bespreekbaar…..


Hier zijn 5 dingen die je zeker niet moet doen:


1. Naar de bank gaan

De meest natuurlijke reactie is om dan toch maar om meer kredietruimte te vragen. Dat kan zinvol zijn als je zeker weet dat de malaise van tijdelijke aard is (bijvoorbeeld omdat een grote debiteur de betalingstermijn overschreden heeft). Belangrijk is om vast te stellen of tijdelijk ook daadwerkelijk tijdelijk is. De bank zal altijd willen weten waarom het krediet verhoogd moet worden én mogelijk extra zekerheden vragen. Bovendien en dat wil je eigenlijk niet: de bank zal nog eens goed naar de positie kijken. En iedere ondernemer weet: sommige kredieten kunnen door de bank direct worden opgezegd……


2. Debiteuren de ruimte geven

De klant is koning. Dat is een gevleugeld spreekwoord en we willen de klanten natuurlijk graag te vriend houden. Bedenk dat debiteuren vaak de oorzaak zijn van faillissementen….. Je kunt niet altijd even diep in de keuken van de klanten kijken. Het is om die reden dat het zinvol is om duidelijkheid bij debiteuren te scheppen. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat je ook meteen tot incasso moet gaan. Belangrijk is om vooral in contact te zijn. Waarom is de betalingstermijn overschreden? Dat is best een vraag die ook telefonisch aan de orde kan zijn. Die betalingsherinnering zal op een debiteur minder invloed hebben dan een goed gesprek met duidelijke afspraken. Het is maar al te vaak gebeurd dat die ene grote factuur net lang genoeg opstond om achter in de rij van de concurrente crediteuren aan te moeten sluiten.


3. Crediteuren op afstand houden

Uw crediteuren zouden eigenlijk uw beste vrienden moeten zijn. Uw beste vrienden hebben immers in tijden van nood een luisterend oor en kunnen helpen. Ga daarom goed met uw crediteuren om als het goed gaat. Geef keurig aan wanneer u later (moet) of zult betalen en vraag om toestemming van uw crediteur. In tijden van nood kunt u dan een beroep doen op de goede relatie. Veel crediteuren zijn bereid om betalingsregelingen te treffen. Uiteraard moet er een basis van vertrouwen zijn. U hebt dan wellicht net dat ene streepje voor waarmee de eigen onderneming boven water kan blijven.


4. De belastingaangifte niet indienen

De belastingschuld wordt vastgesteld door het opleggen van een belastingaanslag. Dus denken veel ondernemers dat het niet indienen van een belastingaangifte de oplossing is voor betalingsproblemen. Niets is minder waar. De aangifte niet indienen leidt tot schattingen van de inspecteur. Uiteraard met een bijpassende boete. De ontvanger zal deze aanslag als zijnde vaststaande belastingschuld gaan invorderen. Het herstellen van deze situatie kost weer extra geld. En dat had u nu net niet……


5. Last but not least……valse hoop hebben

Ondernemen kost energie, veel energie. Het is een kwestie van vallen en opstaan. En als je dan eenmaal dat prachtige bedrijf hebt opgebouwd dan is het loslaten erg moeilijk. Het is immers jouw eigen product met bloed, zweet en tranen opgebouwd, jouw kindje. Bovendien ben je optimistisch, je gelooft in de toekomst anders was je wellicht nooit ondernemer geworden….

Veel ondernemers blijven te lang geloven in de toekomst, vaak tegen beter weten in. Juist dan is het belangrijk kritisch , vaak tegen beter weten in. Juist dan is het belangrijk kritisch te blijven. Hoe groot zijn de kansen? Is het nuttig om te herstructureren, activiteiten te beëindigen af te stoten of om te bouwen? Dit soort processen kosten altijd geld. Het is dus belangrijk op tijd bij te sturen of te stoppen in plaats van maar doorgaan tegen beter weten in. Het gevleugelde spreekwoord zegt: je kunt een Euro maar eenmaal uitgeven. Wij geloven daar heilig in.

3 weergaven0 opmerkingen