Onze tip: Weet goed wat je met een stamrecht (BV) doet


Gouden handdruk

Velen onder ons hebben wel eens een gouden handdruk gehad. En vroeger (het is nog maar een paar jaar geleden) kon je deze handdruk (belastingvrij) onderbrengen in een stamrecht BV. Met die BV sprak je dan af dat je in de toekomst (en soms ook direct ingaand) periodiek een uitkering zou gaan krijgen (de stamrechtuitkering). In de tussenliggende tijd kon de BV met het ontvangen kapitaal zinvolle dingen gaan doen (beleggen en ondernemen bijvoorbeeld).

Soms is de BV daar ook andere dingen mee gaan doen zoals bijvoorbeeld aanschaffingen voor de directeur groot aandeelhouder, de DGA. Dat is toelaatbaar, mits de verhouding tussen de BV en de DGA maar volstrekt zakelijk zijn.

Je begrijpt beste lezer, daar gaat het wel eens mis. In een procedure die onlangs voor de rechtbank in Noord Holland speelde werd dit nog maar eens erg pijnlijk duidelijk.

De kwestie

Stel meneer Janssen (een fictieve naam) heeft een gouden handdruk ondergebracht in een stamrecht BV. Een paar weken na oprichting van de BV leent deze € 130.000 uit aan hem voor de financiering van zijn woning. Er is geen overeenkomst van geldlening. Naar aanleiding van een onderzoek, wijst de inspecteur erop dat een overeenkomst van geldlening opgemaakt had moeten worden. Dat gebeurt vervolgens ook. In de overeenkomst is een zogenaamde positieve/negatieve hypotheekverklaring opgenomen. Dat is geen echte hypotheek.

De inspecteur is het hier niet mee eens en stelt dat de overeenkomst dus een echte zekerheid kent en daarom onzakelijk is. De uitkering van de €130.000 is aan de DGA meneer Janssen verstrekt. Deze heeft de gelden gehad en erover beschikt en dus is het stamrecht afgekocht. Gevolg: een hoge aanslag loonheffing.

Oordeel van de rechter

De rechter is het hiermee eens en heeft het beroep van onze meneer Janssen afgewezen. Hij had het geld geleend en wil het ook écht weer terugbetalen, maar dat mocht niet baten……

Onze tips

  • Heb je een stamrecht BV? Handel dan als DGA zakelijk. Je kunt gelden lenen van de BV onder dezelfde condities die de bank zou hanteren.

  • Heb je dergelijke condities niet afgesproken? Zorg dan dat je de situatie zo spoedig als mogelijk herstelt.

  • Betaal geleende bedragen van een stamrecht BV altijd terug.

  • Controleer regelmatig of gestelde zekerheden nog voldoende zijn. Pas zo nodig de voorwaarden van de overeenkomst van geldlening aan (bijvoorbeeld door de rente te verhogen).

Bron:

Rb. Noord-Holland, 13-02-2018, nr. AWB - 16 , 3432, ECLI:NL:RBNHO:2018:1014

#Loon

33 weergaven0 opmerkingen