Tijdelijke verhuur zoals AIRBNB


Eigen woning

Soms dan is het huis te klein Andere keren weer te groot. Fiscaal zijn er dan mogelijkheden om de vrijstaande ruimte gunstig te laten renderen.

Tijdelijke verhuur

Verhuurt u een deel van uw woning voor een korte periode? U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de situatie als een wintersport of een periode waarin u in het buitenland werkt. Dan is er niets aan de hand. Uw eigen woning blijft dan uw eigen woning en blijft belast in box I (en de hypotheekrente aftrekbaar). U moet wel iets opnemen in de aangifte over de ontvangen huur. Naast het eigenwoningforfait moet u 70% van de ontvangen huur minus de verhuur-specifieke kosten (bemiddelingskosten en energiekosten) opnemen in box I.

Een voorbeeld: De woning van Stefanie heeft een WOZ-waarde van € 250.000. Ze gaat 2 maanden op vakantie en verhuurd haar huis tijdelijk voor een bedrag van € 450 euro per maand, de gemaakte bemiddelingskosten en energiekosten bedragen in totaal € 125. Stefanie geeft bij haar aangifte inkomstenbelasting 2016 in box I het volgende aan wat betreft de inkomsten uit eigen woning: Eigenwoningforfait: € 250.000 * 0,75%= €1875 Ontvangen huur: 70% van ((€450* 2 maanden) -/- €125) =€542,50

Langdurige kamerverhuur

Verhuurt u een deel van uw woning niet voor een korte periode (zoals bijvoorbeeld voor een hotel of pensionarrangement) maar voor een langere periode aan een derde? Dan is de kamerverhuurvrijstelling waarschijnlijk van toepassing.

Deze vrijstelling is van toepassing onder de volgende voorwaarden:

  • De verhuurde ruimte is geen zelfstandige woonruimte (dus omvat niet een eigen entree, eigen sanitaire voorzieningen, eigen kookgelegenheid)

  • Er is geen sprake van verhuur voor korte duur (u bent dus geen AIRBNB)

  • De woning waar u een deel van verhuurt vormt het hoofdverblijf. De regeling is dus niet van toepassing op uw 2e huis zoals bijvoorbeeld de vakantiewoning

  • De bruto huur bedraagt maximaal €5.164 (2017) of €5.069 (2016) Bedragen de bruto-inkomsten meer dan het vrijstellingsbedrag, dan bestaat geen aanspraak op vrijstelling. U moet dan dit gedeelte van de woning toerekenen aan Box 3. Er bestaat dan geen recht meer op de hypotheekrenteaftrek voor dat gedeelte.

  • De huurder moet dan wel op uw adres zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Bijvoorbeeld: Marjolein verhuurt een deel van haar woning aan Erik volgens een contract van 2 jaar. De WOZ-waarde van de woning bedraagt €300.000. De huur die Marjolein per maand ontvangt van Erik bedraagt €400. De WOZ-waarde van het verhuurde deel is €65.000. Marjolein geeft in box I aan: Eigenwoningforfait: 0,75% van (€300.000-/-€65.000) = €1762,50 euro Ervan uitgaande dat Marjolein voldoet aan de voorwaarden voor het toepassen van de kamerverhuurvrijstelling, de verhuuropbrengsten blijven buiten de belastingheffing. €400 euro *12 maanden= 4800 (minder dan 5069) onbelaste verhuuropbrengst (in 2016).

Verhuurt u een deel van de woning als AIRBNB? Dan is de kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing. Wel kan sprake zijn van de toepassing van de regeling voor tijdelijke verhuur mits de woning in de periode waarin geen verhuur plaats vindt geheel als eigen woning ter beschikking staat inclusief het als AIRBNB ingerichte gedeelte. U moet dan dus 70% van de inkomsten opgeven. Is het AIRBNB gedeelte zodanig afgescheiden dat dit gedeelte niet meer als eigen woning kan dienen? Dan kan de verhuur mogelijk belast zijn als resultaat uit overige werkzaamheden. Neem in dat geval nader contact met ons op. Het voert te ver om die situatie in deze blog uit te werken.

Actueel

Er is een uitspraak van de rechtbank Noord Holland waarin deze tijdelijke verhuur als niet belast is aangemerkt. De staatssecretaris heeft in augustus 2018 aangegeven het hier niet mee eens te zijn. De inspecteur is in deze zaak in hoger beroep gegaan.

Verhuurt u een (deel) van de eigen woning als AIRBNB? Geef dan 70% van de inkomsten aan en kom daarna in bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting.

Onze tips:


AIRBNB
  • Geniet van de eigen woning. Als u tijdelijk wilt verhuren neem dan 70% van de inkomsten in uw inkomen op.

  • Wilt u langer verhuren? Denk dan eens aan de kamerverhuurvrijstelling

  • Denkt u dat u beroepsmatig aan het verhuren bent? Neem dan contact op over de fiscale mogelijkheden. Stand: Oktober 2018

#Box1 #Eigenwoning #Tijdelijkeverhuur

616 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven