Welke kosten mag je nu aftrekken als zzp-er?


De inkomstenbelasting ziet een zzp-er als winstgenieter (je bent dan ondernemer) of als resultaatgenieter (je bent dan geen ondernemer maar hebt geen inkomen uit loondienst). Welke kosten komen nu in aftrek als het gaat om de inkomstenbelasting?

De fiscale benadering van de kosten die in aftrek mag brengen is in beide gevallen gelijk: alleen de zakelijke kosten komen voor aftrek in aanmerking op voorwaarde dat je een goede administratie hebt gevoerd.

Wat zijn zakelijke kosten?

Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van de onderneming en kosten die rechtstreeks op de onderneming betrekking hebben. Zakelijke kosten zijn - met beperkingen - aftrekbaar. Alle andere kosten niet. Als kosten een zakelijk en een privékarakter hebben, moet de onderneming ze splitsen. Het zakelijk deel komt in principe in aanmerking voor aftrek, het privédeel niet.

Aftrekbeperkingen

In de wet is dus de aftrekbaarheid van sommige kosten beperkt. Het gaat hier om algemene kosten, kosten in verband met een werkruimte in de woning, persoonlijke kosten en autokosten.

Algemene kosten

Je moet hier denken aan:

  • voedsel, drank en genotmiddelen

  • representatie, inclusief recepties, feestelijke bijenkomsten en vermaak

  • congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke

  • Ook de reis- en verblijfskosten vallen hier onder.

De eerste € 4.500 aan algemene kosten mag je niet aftrekken. Daarna zijn de kosten 100% aftrekbaar. Je kunt ook kiezen om 80% van de bovenstaande algemene kosten af te trekken (in 2015 en 2016: 73,5%). In dat geval geldt de drempel van € 4.500 niet.

Werkruimte

De kosten van de werkruimte in huis zijn vaak niet aftrekbaar. Als maatstaf geldt dat een goed deel van de inkomsten in of vanuit die werkruimte wordt verdient. Je mag dan wel alle inkomsten optellen (dus als je aan baan hebt naast het zzp-schap dan telt die mee).

Als je alleen thuis een werkruimte hebt, dan moet minstens 30% van de opbrengsten in die werkruimte thuis gerealiseerd worden én in totaal minstens 70% vanuit die werkruimte thuis.

Beschik je ook over een werkruimte buitenshuis? Dan dient minstens 70% van de inkomsten in de werkruimte thuis te worden gerealiseerd.

Er zijn uitzonderingen op deze situatie (bijvoorbeeld als de werkruimte voldoende zelfstandig is). Dit artikel gaat hier niet over. Neem bij twijfel contact op met de adviseur.

Persoonlijke kosten

De Telefoon

Telefoonkosten zijn alleen aftrekbaar als het om zakelijke kosten gaat. Als de telefoonkosten een persoonlijk element hebben, bijvoorbeeld een abonnement voor privégebruik, zijn ze niet aftrekbaar.

Literatuur

Met betrekking tot literatuur moet u een onderscheid maken tussen vakliteratuur en algemene literatuur. Vakliteratuur is aftrekbaar, terwijl bijvoorbeeld een krantenabonnement dat niet is.

Kleding

De kosten die je maakt voor werkkleding komen voor aftrek in aanmerking. Maar het gaat dan wel om specifieke kleding die je uitsluitend kunt dragen in het kader van de werkzaamheden. Deze kleding moet specifieke uiterlijke kenmerken hebben, zoals een overall of uniform. Als de kleding ook buiten de werkzaamheden als normale mode gedragen kan worden, moet de kleding een beeldmerk hebben met een oppervlakte van minimaal 70 cm2.

Autokosten

Heb je een auto in privé die je voor de zaak gebruikt? Dan kun je € 0,19 per kilometer aftrekken voor zakelijke ritten. Heb je een auto gehuurd? Dan geldt hetzelfde. Andere kosten zijn niet aftrekbaar.

Heb je de auto als zakelijk aangemerkt? Dan zijn alle kosten aftrekbaar. Je moet dan wel het aandeel privégebruik verrekenen door middel van een bijtelling. Houdt je een juiste kilometeradministratie bij? Dan kan de bijtelling lager uitvallen De administratie moet dan wel voldoen aan de wettelijke eisen en mag (nagenoeg) geen fouten bevatten. Kortom je moet kunnen aantonen dat het privégebruik van de administratie ook werkelijk klopt. Dat is vaak een lastige opgave.

#aftrekbarekosten #winst

50 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven