Hulp in (on)recht

Duidelijke overeenkomsten? Wij maken ze. Een afspraak vastleggen of controleren? Dat regelen we.

Tax6 adviseert op juridisch gebied. 
 

Boekenonderzoek? Naheffingsaanslag, Navordering? Informatiebeschikking? Een conflict? Wij helpen in de meest uiteenlopende geschillen en kunnen onbeperkt in fiscale geschillen optreden.
Met duidelijke afspraken vooraf. 

In civiele zaken? Wij zijn geen advocatenkantoor. Wij werken samen met veel advocaten om belangen optimaal te behartigen. 

 • Bezwaar & beroep

  • Belastingdienst​

  • Waterschappen

  • Gemeenten

  • Uitkeringsinstanties

 • Cassatie​

 • Alternatieve geschilbeslechting 

Een voorbeeld

Een boekenonderzoek

Inspecteurs werken tegenwoordig met steekproeven en bepalen hun correctie op de afwijkingen die gevonden wordne in de steekproef. Zo kan een gevonden fout in één factuur leiden tot een correctie van vele duizenden Euro's. 

Onze experts weten om te gaan met deze controletechniek en zorgen voor een beheersbare situatie waardoor incidentele fouten niet tot torenhoge aanslagen leiden. 

Voorafgaand aan een procedure beoordelen wij de fiscale rechtspositie. Ter zake van de haalbaarheid wordt een advies opgesteld.

In veel gevallen is het mogelijk om sneller tot oplossing van de ontstane geschillen te komen.

Wilt u een geschil voorkomen? Laat dan vooraf contact met de fiscus opnemen om rechtszekerheid te krijgen.

Tax6 Consultants kunnen als belangenbehartiger optreden in fiscale en bestuursrechtelijke procedures en onderhandelen met de tegenpartij in een mediation.  

Tax6 Consultants draagt tevens zorg voor juridisch waterdichte en duidelijke documenten. 

Onze ervaren juristen stellen op of controleren. Daarnaast omvat het adviestraject een duidelijke risicoanalyse met betrekking tot de consequenties in aansprakelijkheid en  fiscaliteit. 

Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van, arbeidsovereenkomsten, zzp modelovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten van overdracht.

Is een notariële vastlegging nodig? Dan werken wij intensief samen met de betrokken notaris. 

Insolutions

Soms zit het gewoon niet mee. Dan komt een bedrijf in financieel zwaar weer terecht. Onze ervaring leert dat financiële problemen vaak hand in hand gaan met juridische problemen. Om die reden hebben wij Insolutions in het leven geroepen. Wil je meer weten klik dan hier >Insolutions.