© 2019 by Tax6 LLP  | 

Rechtsbijstand

Tax6 Consultants ontzorgt. Duidelijke overeenkomsten? Wij maken ze. Een afspraak vastleggen of controleren? Dat regelen we. Een conflict? Wij helpen in de meest uiteenlopende geschillen. Met duidelijke afspraken vooraf. 

 • Bezwaar & beroep

  • Belastingdienst​

  • Waterschappen

  • Gemeenten

  • Uitkeringsinstanties

 • Cassatie​

 • Alternatieve geschilbeslechting 

Voorafgaand aan een procedure beoordelen wij de fiscale rechtspositie. Ter zake van de haalbaarheid wordt een advies opgesteld.

 

In veel gevallen is het mogelijk om sneller tot oplossing van de ontstane geschillen te komen.

 

Wilt u een geschil voorkomen? Laat dan vooraf contact met de fiscus opnemen om rechtszekerheid te krijgen.

 

Tax6 Consultants kunnen als belangenbehartiger optreden in procedures. onderhandelen met de tegenpartij en vertegenwoordigen in een gerechtelijke procedure. 

 

Tax6 Consultants draagt tevens zorg voor juridisch waterdichte en duidelijke documenten. 

Onze ervaren juristen stellen op of controleren. Daarnaast omvat het adviestraject een duidelijke risicoanalyse met betrekking tot de consequenties in aansprakelijkheid en  fiscaliteit. 

Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van, arbeidsovereenkomsten, zzp modelovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten van opverdracht.

 

Is een notariële vastlegging nodig? Dan werken wij intensief samen met de betrokken notaris. 

Als de gemeente een vergunning heeft geweigerd en hiertegen bezwaar gemaakt moet worden dient dit tijdig te geschieden. In het besluit van de gemeente staat altijd wie een bezwaar kan indienen, wanneer en waar het moet worden ingediend. Te laat is te laat, Tax6 Consultants zorgt dat de gemeente het bezwaar op tijd ontvangt.

Een voorbeeld

Insolutions

Soms zit het gewoon niet mee. Dan komt een bedrijf in financieel zwaar weer terecht. Onze ervaring leert dat financiële problemen vaak hand in hand gaan met juridische problemen. Om die reden hebben wij Insolutions in het leven geroepen. Wil je meer weten klik dan hier >Insolutions.