Large Heading

Samen Werken

Door: Marcel Muijtjens

 

In mijn praktijk heb ik vaak te maken met de realisatie van samenwerkingsverbanden. Wat ik daarin merk, is dat mensen nogal eens de neiging hebben om zo’n samenwerkingsverband als een doel op zich te beschouwen, in plaats van als een middel. Dan komen ze bijvoorbeeld naar me toe met de vraag of ik ze wil helpen bij het opzetten van hun B.V. Prima, natuurlijk kan ik dat, maar de eerste vraag die ik ze altijd stel is: ‘waarom een B.V?’.

 

Samenwerking is geen doel op zich. Het is een middel om samen kansen te benutten, resultaten te optimaliseren of een bedrijfsovername te realiseren. Ga je die samenwerking formaliseren in een rechtsvorm, dan is het van groot belang dat deze later geen belemmering blijkt in het bereiken van je doelen. Of je dwars zit in je privéleven. Daarom neem ik mensen altijd mee terug naar de basis.

 

Stel dat je een bedrijf wilt overnemen. De keuze voor een rechtsvorm brengt niet alleen juridische en fiscale aspecten met zich mee, maar ook sociale en bedrijfseconomische. Welke vorm je moet kiezen is onder andere afhankelijk van de intensiteit van de samenwerking die je aangaat, het aantal samenwerkingspartners, de terreinen waarop wordt samengewerkt, de groei die je voor ogen hebt en de fasering waarin je de overname wilt laten plaatsvinden. En natuurlijk wil je de continuïteit van je onderneming zeker stellen.

 

Fiscaal gezien gaat het om de gevolgen van de plannen voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor de omzetbelasting en overdrachtsbelasting en/of voor de schenk- en erfbelasting. De realisatie van een overname vraagt in de praktijk veel tijd en geld. Het is daarom ontzettend belangrijk om alle fiscale kansen en risico’s tijd en goed in beeld te brengen. Of ik dus wil helpen met het opzetten van die B.V? Ja, natuurlijk. Dat wil ik. Maar niet voordat we met elkaar onderzocht hebben of het ook daadwerkelijk een B.V. moet zijn.

 

(uiteraard zijn de namen in bovenstaand verhaal fictief)

 

Meer over Marcel >

Lees ook
Wat in het VAT zit verzuurt niet

Laat internationaal ondernemen geen belasting worden. Lees meer>

De beste weg van A naar B(eter)

Fiscale voordelen dankzij een buitenlandse vestiging? Dat kan. Maar let op de spelregels! Lees meer>

Drie jaar te laat

Peter wil zijn bedrijf overdragen aan zijn zoon. Maar dat loopt anders dan ze hadden gehoopt. Lees meer>

Afspraak is afspraak

Land verkopen is een kwestie van het boerenverstand gebruiken. Lees meer>

Eind goed al goed

Jack wilde zijn bedrijf verkopen. Maar hoe en aan wie? Lees meer>

Kennismaken?
085 30 32 963
info@tax6.nl