Large Heading

 De schuldeisers

Separatisten, preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers zijn de verschillende categorieën die we kunnen onderscheiden tijdens een faillissement. Wij behandelen de schuldeisers in de volgorde waarin zij ook in een faillissement aan de orde komen.   

Separatisten

Heeft een schuldeiser een een zakelijk zekerheidsrecht? Dan is sprake van een separatist. Deze schuldeisers hebben rechtstreeks verhaal op het vermogen van de schuldenaar door een pandrecht, hypotheekrecht of retentierecht.  Zij kunnen deze rechten uitwinnen tijdens faillissement alsof er geen faillissement is.

 

De positie van de fiscus kan hier inbreuk op hebben. In sommige gevallen kan een een bijzonder voorrecht bestaan dat vóór gaat op het recht van een (stil) pandhouder wanneer het pandrecht rust op bodemzaken (roerende zaken die op de bodem staan van de belastingschuldige en die daar ook dienstbaar aan zijn).

Preferente schuldeisers

Het UWV, de Belastingdienst en werknemers met een loonvordering van voor het uitspreken van het faillissement zijn formeel preferent.

 

Daarnaast kunnen schuldeisers bestaan met een materiële preferentie. Ook wordt er wel gesproken van feitelijk preferente schuldeisers. Hieronder vallen schuldeisers met het recht van reclame, het recht van verrekening  en schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud.

 

De rechten van formele prefente schuldeisers kunnen soms sterker zijn. 

Zo kan bijvoorbeeld het eigendomsvoorbehoud kan oor de fiscus genegeerd worden op grond van artikel 22 lid 3 Invorderingswet.

 

Net als separatisten kunnen preferente schuldeisers hun rechten grotendeels uitoefenen alsof er geen faillissement was, al zijn soms voorwaarden van toepassing.  Feitelijk preferente schuldeisers hebben dan ook een sterke positie tijdens faillissement.

Schuldeisers met een voorrecht

Na de uitdeling aan preferente schuldeisers, zoals de fiscus en het UWV komt de curator toe aan betaling van de vorderingen van de schuldeisers met een algemeen of bijzonder voorrecht. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor het aanvragen van het faillissement, de zaaksvervanging en vorderingen ontstaan uit kosten gemaakt tot behoud van een goed. 

Concurrente schuldeisers

Deze schuldeisers krijgen in de meeste gevallen slechts een klein gedeelte van de vordering uitgekeerd. Zij worden immers uitbetaald uit het eventueel overgebleven boedel in de verhouding van de omvang van hun vordering. 

Boedelcrediteuren

Een bijzondere categorie vormen de schuldeisers die vorderingen hebben welke zijn ontstaan na de faillietverklaring. Het gaat hier om verbintenissen die de curator aangaat voor het beheer en de vereffening van de boedel, waartoe onder meer het salaris van de curator, maar ook loonschulden en huurschulden vanaf het moment van faillietverklaring worden gerekend.

 

Ook verbintenissen die door de failliet na de faillietverklaring zijn aangegaan zijn boedelschulden als de boedel bij deze verbintenissen is gebaat. Schuldeisers met een boedelvordering hoeven hun vordering niet ter verificatie in te dienen bij de curator. Deze vorderingen worden onmiddellijk uit de boedel voldaan voor zover er voldoende actief in de boedel aanwezig is. Deze schuldeisers hebben dan ook een vordering die buiten faillissement valt.

Terug>
 

Lees ook
De Ondernemer

Als de zwarte wolken boven de onderneming komen drijven is het zinvol om na te denken en daarnaar te handelen
Lees meer >

De fiscus

Het laatste waar je op zit te wachten is ‘gedoe’ met de belastingdienst.

Lees meer >

De curator

Een octopus met maar oog voor één belang: dat van de boedel. 

Lees meer >

Hoe verder?

Het leven gaat ook na een faillissement door. Wie vooraf goed voorbereid komt er het best van af.

Lees meer >

EU Recht

Heb je te maken met een faillissement over de grens? Kijk dan eens hier. 

Lees meer >

Telefonisch contact?
085 30 32 963
direct een afspraak